Jisté úkony na institucích v zahraničí – včetně ambasád – se neobejdou bez apostilace oddacího listu. Jak taková apostilace probíhá a co všechno je pro ni třeba?

Možnosti využití apostilace oddacího listu

Oddací list je jeden ze zásadních dokumentů, které vyžadují různé orgány včetně úřadů, ambasád či ministerstev v zahraničí při vyřizování různých životních situací.  Oddacím listem disponuje každý ženatý muž a vdaná žena a jedná se o jednu z listin, u které se nejčastěji vyřizuje apostilace, tak aby následně mohlo dojít ke zpracování a vyřízení některých žádostí v rámci státních institucí.

Kdy potřebujete apostilaci oddacího listu

Apostilace oddacího listu je právní krok, který běžně využijete například při žádostech o:

 • přídavky na dítě narozené v zahraničí
 • potvrzení o občanství při přípravě svatby, narodili-li jste se v zahraničí
 • dvojí občanství
 • vyřízení přechodného pobytu v zahraničí
 • různé úkony související se zahraničními úřady

Apostilace oddacího listu v České republice

Přímo v ČR je apostilace oddacího listu relativně komplikovaným procesem, pro jehož úspěšné vyřízení je třeba originál oddacího listu mladší tří let. Apostilace není možná u jakékoliv formy kopie (včetně fotokopie). Potřebujete-li vystavit duplikát oddacího listu staršího tří let, můžete požádat o vytvoření druhopisu. Ten sice apostilovat můžete, ale samotné vystavení tohoto duplikátu není zadarmo a navíc na něj příslušní úředníci mají lhůtu třiceti dní.  O vystavení druhopisu – jinými slovy oficiální kopie – je tak třeba žádat s dostatečnou časovou rezervou. Jestliže si nevíte rady nebo nestíháte, potom kopii oddacího listu u úřadů rychle a bez starostí vyřídíme za vás.

Apostilace oddacího listu v zahraničí

Celý proces apostilace oddacího listu lze provést i v zahraničí. Je ovšem třeba si dát pozor na to, jak starý je originál vašeho oddacího listu. V různých zemích se za apostilaci navíc platí různě vysoké poplatky.

Jak Platby za apostilaci oddacího listu

V ČR můžete za apostilaci oddacího listu platit kartou, převodem, v hotovosti, kolkem atd.  V některých zemích ovšem tamní instituce nepřijímají platební karty nebo u nich není možný ani bankovní převod. Pro tyto případy je třeba mít nachystanou hotovost v příslušné měně, případně mít k dispozici kolek nebo šek v dané hodnotě. Například federální či státní úřady často přijímají jen kolkové známky, hotovost nebo šeky, přičemž je třeba být připravený na to, že šek často musí být propojen s místním účtem v dané měně, na kterém navíc musí být k dispozici dostatečný zůstatek.

Napsali o nás

Na vyřízení žádosti si dejte dost času

Některé úřady a banky požadují jen listiny mladší tří měsíců. To je technicky komplikací třeba při zakládání živnosti v zahraničí, kdy finanční instituce požaduje při otevírání podnikatelského účtu apostilovaný výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce.

Srovnatelná situace nastává při vyřizování přechodného pobytu, pro který musíte mít apostilou ověřený výpis z rejstříku trestů, který opět po čtvrtroce propadá. Zejména při řešení životních situací na dálku může vyřizování jednotlivých listin a dokumentů zabrat spoustu času a nezřídka se pak stává, že šibeniční termín nestihnete.

Zaslání oddacího listu s apostilací

Aby vám zahraniční úřady při apostilaci vyšly vstříc, je třeba jim poskytnout originál dokumentu, který ověřujete. Jestliže potřebné listiny zasíláte poštou, pak k nim nezapomeňte přibalit obálku s předem vyplněnou zpáteční adresou a platnou známkou příslušné země v dostatečné hodnotě. Alternativou jsou pak kurýrní společnosti, jejichž služby můžete zaplatit bankovním převodem a ony se pak samy postarají o veškeré náležitosti. Raději si ovšem předem zjistětě, zda daná národní pobočka mezinárodní doručovatelské firmy umožňuje objednání těchto služeb i pro občany či rezidenty jiných zemí. Jestliže si nejste jisti, můžete bez starostí využít naše služby. S apostilací nejen oddacího listu máme dlouholeté zkušenosti. Stačí, když nám zadáte svůj konkrétní požadavek a ostatní už nechte na nás.

Víc

Máte zájem o apostilu, superlegalizaci, nostrifikaci, překlad?

Neváhejte a kontaktujte nás odesláním formuláře
Víc

Jak na formulář pro apostilaci oddacího listu

Každá země má pro apostilaci oddacího listu vlastní formuláře specifické formy i obsahu. Správné vyplnění toho správného formuláře je nezbytné pro kladné vyřízení vaší žádosti. Odešlete-li nesprávný nebo špatně vyplněný formulář, nejspíše se dočkáte jen zamítavého postoje příslušného úřadu.

Velký pozor si dejte také na to, aby byl vámi zvolený formulář aktuální. Úředníci v ČR i v zahraničí vzhled i obsah formulářů rádi pravidelně mění a může se tak stát, že pouze rok starý formulář už nebude splňovat požadavky dané instituce. U vaší žádosti o apostilaci oddacího listu tak opět může dojít k zamítnutí.

Pro správné vyplnění formuláře je dále třeba dobře znát oficiální jazyk příslušné země, a to včetně právní a odborné terminologie. Vyplníte-li formulář chybně, vaše apostilace opět nemusí být úspěšně realizovaná.

Pozor na federální a státní apostilaci

Zajímavé přitom je, že v některých zemích neexistuje jen jediný standardizovaný formulář. Ve federalizovaných státních uskupeních, jako jsou USA, tak při vyřizování apostilace musíte vědět, zda konkrétní apostilaci potřebujete vyřídit pro účely státního nebo federálního úřadu. Jednotlivé státy USA (ale třeba i Spojených arabských emirátů) totiž mohou mít vlastní zákony. Při vyřizování žádosti tak v těchto případech musíte správně  rozlišovat termíny „federální“ a „státní“ apostilace.

K problémům při vyplňování apostilačního formuláře nemusí dojít pouze v případě oddacího listu, ale také u vysokoškolského diplomu či maturirtního vysvědčení, výpisu z rejstříku trestů a dalších dokumentů. Pokud se do procesu apostilace pustíte sami, doporučujeme, abyste si pečlivě pročetli veškeré nutné náležitosti, jež je třeba splnit. Můžete se však obrátit i na nás a my vám apostilaci dokumentů vyřídíme rychle, za rozumnou cenu a hlavně bez starostí.

Vyřízení originálu dokumentu k apostilaci

Jestliže máte v úmyslu podávat žádost o apostilaci oddacího listu nebo například výpisu z rejstříku trestů, bude mimo tuto apostilaci třeba vystavit i původní, originální dokument. Různé dokumenty a listiny totiž pro účely apostilace mají jen omezenou platnost. Mnohé úřady požadují jen listiny mladší tří let, v určitých případech však i pouhých šesti měsíců.

Potřebujete jen apostilaci nebo už superlegalizaci?

Ověřování a legalizace různých listin může být v některých zemích dosti komplikovaná. Před samotným podáním žádosti se raději optejte, jakou úroveň ověření pro své účely vlastně potřebujete. V některých částech světa vám pro určité právní kroky bude stačit apostilace, v jiných pak ke stejnému účelu budete potřebovat už superlegalizaci. Komplikace v tomto ohledu nastávají například při převodu společnosti registrované v zahraničí, ať už jste při této transakci kupující nebo prodávající. Vyřizujete-li ověření v jakékoliv formě, bude nutné znát místní právní rámec. Případně stačí znát někoho, kdo vám s vyřízením poradí, případně ho dokonce provede za vás.

Nostrifikace, tedy uznání získaných oprávnění a diplomů

Jedete studovat či pracovat mimo území naší země? Tak či onak budete téměř jistě potřebovat tzv. nostrifikaci, tedy úřední uznání a ověření úrovně vašeho vzdělání či určitého oprávnění. Nostrifikaci, která se týká jen akademických dokumentů, je potřebné odlišit od procesu uznaní rozhodnutí všech jiných zahraničních rozhodnutí.

Nostrifikace se jako způsob ověření pravosti využívá u diplomů, vysvědčení, výpisů známek a dalších akademických dokumentů dokládajících vaše vzdělání. Ověřujete-li akademické dokumenty, pak je třeba nejprve určit, který dokument je pro dané účely vlastně nutný. Jde o proces výrazně náročný na čas, proto jeho vyřizování rozhodně neodkládejte na poslední chvíli.

Notáři naší kanceláře

18 srpna, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Notáři naší kanceláře

Nechcete nechat nic náhodě a raději svěříte překlad dokumentů i administrativu zkušeným profesionálům? Pro ušetření vašeho času a peněz jsme sepsali seznam notářů v dosahu 500 metrů od naší kanceláře. Notář - JUDr. Krčma Martin [...]

Co znamená pojem apostilace?

18 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co znamená pojem apostilace?

Apostilace listin vydaných v Belgii, či Holandsku je zjednodušeným legalizaci úkonem, jehož cílem je aby českým úřadům byla zaručena účinnost a uplatňování takových listin v rámci českého právního systému. Apostilou je tedy možné pouze originály [...]

Uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných školami v zahraničí

17 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných školami v zahraničí

Osvědčení o uznání rovnoscennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice vydává příslušný odbor školství, mládeže a sportu na základě ustanovení § 108 a násl. zákona [...]

Jak si opatřit apostilu sám?

2 března, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak si opatřit apostilu sám?

Ministerstvo zahraničních věcí Lhůta: Ministerstvo má na provedení apostilace listin 30 dní. Doba na provedení apostilace listin je 30 dní. Plná moc: Není třeba abyste procesu vyřizování apostily zúčastnili osobně. Žádost může za vás podat [...]

Superlegalizace: Otázky a odpovědi

5 února, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Superlegalizace: Otázky a odpovědi

Odjíždíte za prací či studiem do zahraničí? Plánujete uzavřít manželství v cizině? Nacházíte se v situaci, kdy potřebujete předložit úřední listinu vydanou českým orgánem v zahraničí? Pokud se stěhujete do zahraničí nebo plánujete svatbu v [...]

Když je potřeba apostila či superlegalizace dokumentů

5 února, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Když je potřeba apostila či superlegalizace dokumentů

Odjíždíte za prací či studiem do zahraničí? Plánujete uzavřít manželství v cizině? Aby vše proběhlo bez komplikací, je důležité mít v pořádku veškeré dokumenty. V mnoha případech se ocitnete v situaci, kdy bude nutné zahraničním [...]

Veřejné listiny vydané v Hongkongu/Macau

24 ledna, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejné listiny vydané v Hongkongu/Macau

Každý cizinec, který přijde do České Republiky a rozhodne se zde žít, podnikat, uzavřít manželství/pracovní poměr či koupit nemovitost, narazí na několik komplikací spojenými s místní byrokracií. Jak postupovat v případě, že chci legalizovat veřejnou [...]

BULHARSKÁ APOSTILA

4 prosince, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BULHARSKÁ APOSTILA

Vzhledem k tomu, že Bulharsko je stranou Haagské úmluvy z roku 1961, jediné, co je zapotřebí k tomu, aby váš dokument byl legalizován, a mohl být použit v Bulharsku, je apostila. Apostilu vydává státní tajemník v New [...]

BOLÍVIE LEGALIZACE APOSTILY

4 prosince, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem BOLÍVIE LEGALIZACE APOSTILY

Bolívie nyní přijímá apostilu Dne 6. září 2017 Bolívie přistoupila k Haagské úmluvě ze dne 5. října 1961 o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Úmluva o Apostile). Od 7. května 2018 se proto Bolívie dohodla, že začne přijímat apostily [...]

Apostilování dokumentů cílových svateb

4 prosince, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Apostilování dokumentů cílových svateb

Jako svatební plánovač jistě víte, že na podrobnostech záleží; a my s vámi souhlasíme. Mít cílovou svatbu je magické. Od jemných písečných pláží v Karibiku po dokonalé vinařství v Itálii, víte, jak splnit sny vašeho klienta. Nejen, [...]

Apostilování výpisů z obchodního rejstříku

2 prosince, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Apostilování výpisů z obchodního rejstříku

Pokud vaše společnost plánuje podnikání v jiné zemi, budete potřebovat apostilovat výpis z obchodního rejstříku. Výpisy z obchodního rejstříku jsou souborem formálních dokumentů uložených u státního tajemníka za účelem založení společnosti jako samostatného obchodního subjektu. Tyto dokumenty mohou [...]

Apostilování patentů a ochranných známek

2 prosince, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Apostilování patentů a ochranných známek

Podnikání v zahraničí je spojeno s mnoha výzvami. Jednou z nich je ověřování firemních dokumentů pro použití v zahraničí. V závislosti na cílové zemi musíte vybrat jeden ze dvou procesů: Apostilovat vaše dokumenty Legalizovat vaše [...]

GUATEMALA NYNÍ PŘIJÍMÁ APOSTILU

2 prosince, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GUATEMALA NYNÍ PŘIJÍMÁ APOSTILU

Dne 19. ledna 2017 Guatemala přistoupila k Haagské úmluvě ze dne 5. října 1961 o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Úmluva o Apostile). Od 18. září 2017 se proto Guatemala dohodla, že začne přijímat apostily k legalizaci dokumentů. [...]

Apostila Minnesota

21 listopadu, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Apostila Minnesota

Ve státě Minnesota vydává apostily státní tajemník Mark Ritchie v Saint Paul. Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny: ·         Dokumenty musí být vydány v státě Minnesota. ·         Notářské doklady musí obsahovat prohlášení o [...]

Potřebujete získat Apostil v Austrálii?

11 listopadu, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Potřebujete získat Apostil v Austrálii?

Když cestujete do Austrálie z Velké Británie, nemusíte myslet na to, že budete muset mít ověřenou dokumentaci, ale mohou nastat situace, kdy je to skutečně nutné. Pokud například potřebujete mít dokumenty ověřené k provedení v [...]

Superlegalizace dokumentů pro vývoz zboží

11 listopadu, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Superlegalizace dokumentů pro vývoz zboží

Mezinárodní obchod poskytuje firmám možnosti růstu a rozvoje. Nicméně každá země má vlastní specifická pravidla a požadavky na dokumenty potřebné pro vývoz zboží. Je klíčové aby každá společnost ověřila, které konkrétní doklady jsou nezbytné pro [...]

Jak rozpoznat falešný Apostille

8 listopadu, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak rozpoznat falešný Apostille

Pouze ve Spojených státech se ročně vydává asi milion známek Apostil. Čím více se svět stává globálním, aktivity, jako je stěhování občanů, podnikání, odcházení do důchodu a přijímání děti v cizích zemích. Tyto činnosti vyžadují získání [...]

Kdo a kde může vydat Apostilu?

8 listopadu, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kdo a kde může vydat Apostilu?

První žádání o legalizaci dokumentu apostilou může být pro někoho matoucí, kdo je oprávněn tuto službu vykonávat. Jde o běžnou mylnou představou, že apostilu může vydat právní zástupce, notář nebo matrikář. I když tito jednotlivci mohou [...]

5 dokumentů běžně legalizovaných pro prodej a nákup nemovitosti v zahraničí

6 listopadu, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 5 dokumentů běžně legalizovaných pro prodej a nákup nemovitosti v zahraničí

Mnoho lidí sní o tom, že by vlastnilo svůj vlastní zahraniční prázdninový dům, ale nepřemýšlí, jaké dokumenty jsou pro tento proces potřebné. Při nákupu nemovitosti v zahraničí se budete muset prokázat dokladem totožnosti, dokladem o [...]

Vyšší ověřování listin

2 července, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyšší ověřování listin

Určité druhy veřejných listin, které jsou ověřovány nebo osvědčené v členských státech EU jsou osvobozeny od 16.2.2019 od všech forem certifikace (superlegalizace, apostil). Jedná se o země: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, [...]

Ověřování veřejných listin pro jejich použití v cizině

25 června, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ověřování veřejných listin pro jejich použití v cizině

Je třeba si obstarat potřebný počet kolkových známek Před samotným procesem superlegalizace je třeba si zakoupit požadovaný počet kolkových známek, jako správní poplatek platný na úřadech, který je nutné si zajistit předem. Za verifikování jedné [...]

Způsoby ověření úředních listin v cizině – apostila, soudní překlad a superlegalizace

24 června, 2019|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Způsoby ověření úředních listin v cizině – apostila, soudní překlad a superlegalizace

Pokud se ocitnete v zahraničí a potřebujete předložit veřejné dokumenty, jako je například výpis z rejstříků trestů, vysvědčení nebo rodný list, je třeba mít k dispozici překlad do jazyka cílové země s odpovídajícím ověřením. Je [...]

 • Prices are approximate. To specify more detailed information about the price of your document, contact us.

 • DISCOUNTS

 • Contact us for larger apostilles
 • Price: 0,00 Kč
 • 0,00 Kč

 • TRANSLATION

 • 0,00 Kč