Pokud se ocitnete v zahraničí a potřebujete předložit veřejné dokumenty, jako je například výpis z rejstříků trestů, vysvědčení nebo rodný list, je třeba mít k dispozici překlad do jazyka cílové země s odpovídajícím ověřením. Je důležité si uvědomit, že každá země může mít svá vlastní pravidla a postupy pro ověření veřejných listin a dokumentů, a proto je důležité pečlivě zkontrolovat, jaké postupy jsou v dané zemi vyžadovány. Existují tři hlavní způsoby ověření dokumentů – apostila, úřední překlad a superlegalizace. Je tedy vhodné v každém případě konzultovat s právním expertem nebo s místními konzulárními úřady, aby se ověřilo, jaké postupy jsou pro ověření dokumentů v dané zemi vyžadovány.

Nejčastěji se využívá úřední překlad, který je zpravidla nejjednodušším způsobem ověření dokumentu. Tento typ ověření se používá v mnoha zemích, jako jsou Maďarsko, Polsko, Rakousko, Francie, Itálie, Španělsko, Rusko a Ukrajina. Seznam států, se kterými má Slovenská republika uzavřenou dvoustrannou smlouvu o osvobození od ověřování veřejných listin, je k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu České republiky. Pokud se nacházíte v jednom z těchto států, stačí vám k předložení veřejné listiny soudní překlad s doložkou a kulatým razítkem.

Apostilace je další možností ověřování listin, který vychází z Haagské úmluvy. V tomto případě však soudní překlad není dostačující a listina musí být předložena na ministerstvo. Pokud byla listina vydána notářem, soudem nebo soudním orgánem, musí být předložena na Ministerstvo spravedlnosti SR. Pokud byla listina vydána orgánem státní správy, musí být předložena na Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Pokud potřebujete ověřit dokumenty jako doklady o studiu, matriční doklady, výpis z rejstříku trestů nebo zdravotní dokumenty, můžete se obrátit na Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Seznam zemí, které vyžadují apostilaci, můžete najít na webových stránkách Haagské konference. Mezi tyto země patří zejména Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Německo, Čínská lidová republika a další.

Třetí způsob ověřování listin je tzv. superlegalizace, která vyžaduje dvojité ověření. Tento postup zahrnuje nejprve ověření listiny na ministerstvu v zemi, kde je to požadováno, a následně ověření zastupitelským úřadem v zemi, kde má být listina použita. Zastupitelský úřad obvykle zahrnuje ambasádu dané země v České Republice. V případě, že taková ambasáda neexistuje v dané zemi, listina se odesílá do nejbližšího státu, kde se nachází příslušná ambasáda nebo konzulát.

Tento způsob ověřování veřejných listin – superlegalizace – se používá v zemích, které nejsou uvedeny v seznamu států Haagské úmluvy a Slovensko s nimi nemá dohodu o osvobození od ověřování veřejných listin. Seznam těchto zemí je k dispozici na web. stránkách Haagské konference v sekci „Non-members“. Mezi tyto země patří například Bahamy, Burundi, Kanada, Kosovo nebo Uzbekistán.

Notáři naší kanceláře

18 srpna, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Notáři naší kanceláře

Nechcete nechat nic náhodě a raději svěříte překlad dokumentů i administrativu zkušeným profesionálům? Pro ušetření vašeho času a peněz jsme sepsali seznam notářů v dosahu 500 metrů od naší kanceláře. Notář - JUDr. Krčma Martin [...]

Co znamená pojem apostilace?

18 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co znamená pojem apostilace?

Apostilace listin vydaných v Belgii, či Holandsku je zjednodušeným legalizaci úkonem, jehož cílem je aby českým úřadům byla zaručena účinnost a uplatňování takových listin v rámci českého právního systému. Apostilou je tedy možné pouze originály [...]

Uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných školami v zahraničí

17 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných školami v zahraničí

Osvědčení o uznání rovnoscennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice vydává příslušný odbor školství, mládeže a sportu na základě ustanovení § 108 a násl. zákona [...]

Jak si opatřit apostilu sám?

2 března, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak si opatřit apostilu sám?

Ministerstvo zahraničních věcí Lhůta: Ministerstvo má na provedení apostilace listin 30 dní. Doba na provedení apostilace listin je 30 dní. Plná moc: Není třeba abyste procesu vyřizování apostily zúčastnili osobně. Žádost může za vás podat [...]

Superlegalizace: Otázky a odpovědi

5 února, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Superlegalizace: Otázky a odpovědi

Odjíždíte za prací či studiem do zahraničí? Plánujete uzavřít manželství v cizině? Nacházíte se v situaci, kdy potřebujete předložit úřední listinu vydanou českým orgánem v zahraničí? Pokud se stěhujete do zahraničí nebo plánujete svatbu v [...]

Když je potřeba apostila či superlegalizace dokumentů

5 února, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Když je potřeba apostila či superlegalizace dokumentů

Odjíždíte za prací či studiem do zahraničí? Plánujete uzavřít manželství v cizině? Aby vše proběhlo bez komplikací, je důležité mít v pořádku veškeré dokumenty. V mnoha případech se ocitnete v situaci, kdy bude nutné zahraničním [...]

Apostil EN

  • Prices are approximate. To specify more detailed information about the price of your document, contact us.

  • DISCOUNTS

  • Contact us for larger apostilles
  • Price: 0,00 Kč
  • 0,00 Kč

  • TRANSLATION

  • 0,00 Kč