V případě, že se nacházíte v zahraničí a potřebujete předložit veřejné listiny jako výpis z rejstříku trestů, vysvědčení nebo rodný list, musíte mít překlad do jazyka cílové země is potřebným osvědčením listiny. Můžete se setkat s tím, že uvedená země neuznává jen jediný způsob ověření listiny, protože existují 3 způsoby ověření a to: apostila, úřední překlad a superlegalizace.
Nejjednodušší způsob ověření listiny je soudní překlad jinými slovy úřední překlad. Ten se nejčastěji využívá v zemích jako: Maďarsko, Polsko, Rakousko, Francie, Itálie, Španělsko, Rusko a Ukrajina.

Celý seznam států naleznete na webové stránce Nejvyššího soudu České republiky. SR má s těmito státy uzavřenou tzv. Dvoustrannou smlouvu, na jejímž základě jste osvobodit od ověřování veřejných listin. Jediné co potřebujete je soudní překlad – čili přeložený dokument s doložkou a s kulatým razítkem.
Apostilace je dalším ze způsobů ověřování listin na základě Haagské úmluvy. V tomto případě už nebude stačit soudní překlad, ale dokument se musí předložit na ministerstvo dvěma způsoby: pokud listinu vydal notář, soud nebo soudní orgán, listina se předkládá Ministerstvu spravedlnosti SR. V případě, že listinu vydal orgán státní správy, listina se předkládá na Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Na Ministerstvo zahraničních věcí ČR se obrátíte s dokumenty jako jsou: doklad o studiu, matriční doklady, výpis z rejstříku trestů nebo zdravotní dokumenty. Státy, které vyžadují apostilace doložku naleznete na webové stránce Haagské konference. Patří sem hlavně státy jako Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Německo, Čínská lidová republika a další.
Třetím způsobem ověřování listin je tzv. superlegalizace – dvojité ověřování. To znamená, že nejdříve se ověřuje ve státě, kde je to nutné na příslušném ministerstvu a pak se ověřuje zastupitelským úřadem ve státě, kde má být listina použita. Tím se myslí ambasáda daného státu v České republice. Pokud se taková ambasáda v ČR nevyskytuje, tak se posílá do nejbližšího státu, kde je zastoupení daného státu.
Tímto způsobem – superlegalizáciou veřejných listin se ověřují listiny ve státech, které nejsou v seznamu Haagské úmluvy a Slovensko s nimi nemá uzavřenou dohodu o osvobození od ověřování veřejných listin. Seznam těchto zemí je uveden na webové stránce Haagské konference pod záložkou ,, Non-members. Patří sem např. státy Bahamské ostrovy, Burundi, Kanada, Kosovo nebo Uzbekistán apod.

Notáři při naší kanceláře

18 srpna, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Notáři při naší kanceláře

Pro ušetření vašeho času a peněz jsme sepsali seznam notářů v dosahu 500 metrů od naší kanceláře. Notář - JUDr. Krčma Martin Klimentská 1246/1 - Praha 1 110 00 Tel. 222 318 864 Tel. 222 [...]

Co znamená pojem apostilace?

18 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co znamená pojem apostilace?

Apostilace listin vydaných v Belgii, či Holandsku je zjednodušeným legalizaci úkonem, jehož cílem je aby českým úřadům byla zaručena účinnost a uplatňování takových listin v rámci českého právního systému. Apostilou je tedy možné pouze originály [...]

Uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných školami v zahraničí

17 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných školami v zahraničí

Osvědčení o uznání rovnoscennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice vydává příslušný odbor školství, mládeže a sportu na základě ustanovení § 108 a násl. zákona [...]

Jak si vybavit apostilu sám?

2 března, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak si vybavit apostilu sám?

Ministerstvo zahraničních věcí Lhůta: Ministerstvo má na provedení apostilace listin 30 dní. Doba na provedení apostilace listin je 30 dní. Plná moc: Není třeba abyste procesu vyřizování apostily zúčastnili osobně. Žádost může za vás podat [...]

Superlegalizace: Otázky a odpovědi

5 února, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Superlegalizace: Otázky a odpovědi

Co Vás čeká a nemine, pokud se chystáte ověřit důležité listiny superlegalizáciou? V následujícím článku Vám přineseme odpovědi na nejčastější otázky týkající se vyššího ověřování listin. Jaké dokumenty se superlegalizovat? Superlegalizace se vyžaduje při bezpočtu [...]

Co obsahuje superlegalizace a kde ji vybavit?

5 února, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co obsahuje superlegalizace a kde ji vybavit?

Pokud přemýšlíte nad trvalým usazením v zahraničí, případně studiem, podnikáním nebo uzavřením sňatku je třeba předložit různé listiny. Celý proces začíná rodným listem a pokračuje doklady o vzdělání, oddacím listem, živnostenským oprávněním, výpisem z obchodního [...]

Apostil EN

  • Prices are approximate. To specify more detailed information about the price of your document, contact us.

  • DISCOUNTS

  • Contact us for larger apostilles
  • Price: 0,00 Kč
  • 0,00 Kč

  • TRANSLATION

  • 0,00 Kč