Na základě Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (dále jen úmluva), jehož je Slovenská republika také signatářem z čehož vyplývá, že veřejné listiny vydávané Slovenské orgány, potřebují na své použití před orgány cizího státu osvědčení, jedině v případě pokud pokud zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak. V případě pokud jsou veřejné listiny opatřeny předepsanými osvědčeními ať už na území Slovenskej republiky nebo v zahraničí mají důkazní moc.

Výše zmíněný Úmluva se vztahuje na veřejné listiny. Tyto listiny mohly být vyhotoveny na území jednoho ze signatářů dohody a mají předložit druhému signatáři dohody. Výhodou této úmluvy je, že pokud osoba potřebuje osvědčit veřejnou listinu, tyto listiny není třeba potvrzovat ve různých stupních před několika orgány. Na základě úmluvy stačí orgán, který má tuto pravomoc, opatří listinu zvláštním osvědčením, kterou nazývám Apostila.

Víc

Máte zájem o apostilu, superlegalizaci, nostrifikaci, překlad?

Neváhejte a kontaktujte nás odesláním formuláře
Víc

Na základě úmluvy se může každý smluvní stát rozhodnout, kterému orgánu určí pravomoc na apostilace.

Slovenská republika si určí tyto orgány následovně:
• Osvědčení mají právo vykonávat Krajské soudy SR pro veřejné listiny vydané okresními soudy, notáři nebo soudními exekutory v územním obvodu krajského soudu pro listiny Osoby uvedené v první větě museli osvědčit správnost nebo osvědčily pravost podpisu.

Také překlady vyhotovené překladateli nebo posudky vyhotovené znalci

• Ministerstvo spravedlnosti SR pro ostatní soudní listiny, které nebyly specifikovány výše výš
• Ministerstvo vnitra SR pro veřejné listiny vydané v jeho resortu s výjimkou listin, jejichž apostilace patří do působnosti obvodních úřadů
• Ministerstvo školství SR pro veřejné listiny vydané v tomto resortu jako např. vysvědčení, diplomy
• Ministerstvo zdravotnictví SR pro veřejné listiny vydané vtomto resortu
• Ministerstvo obrany SR pro veřejné listiny vydané v tomto resortu
• Obvodní úřady pro matriční doklady (kromě rozhodnutí o osobním stavu) a veřejné listiny vydané orgány samosprávy

• Ministerstvo zahraničních věcí SR pro všechny ostatní veřejné listiny vydané v SR (rejstřík trestů, doklady vydané Ministerstvem hospodářství SR, obchodními komorami, daňovými úřady, výpisy z katastru, certifikáty vydané státními úřady pro kontrolu léčiv apod.)

V případě pokud budete nucen použít svůj slovenský rodný list, výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku nebo kteroukoli jinou veřejnou listinu ve smluvním státě úmluvy, již není nutné, aby tato veřejná listina musela potvrzovat komplikovaně ve více etapách. V případě jestliže osoba potřebuje osvědčit veřejnou listinu prostřednictvím apostily, stačí když se obrátí na jeden z příslušných orgánů, které jsou výše uvedené. Pokud příslušný orgán osvědčí veřejnou listinu formou Apostily, musí se následně předložit krajně, která daný Haagský úmluvu podepsala.
Určitě jste postřehli, že Slovensko nemá jediný apostilačný orgán a vše záleží od jednotlivého dokumentu.

V případě pokud si nebudete umět poradit na jaký orgán musíte podat veřejnou listinu aby Vám ji osvědčily apostily, tak se obraťte na profesionály jakou je společnost Apostila s.r.o., kteří to za Vás vybaví bezprostředně a bezproblémově.

Notáři naší kanceláře

18 srpna, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Notáři naší kanceláře

Nechcete nechat nic náhodě a raději svěříte překlad dokumentů i administrativu zkušeným profesionálům? Pro ušetření vašeho času a peněz jsme sepsali seznam notářů v dosahu 500 metrů od naší kanceláře. Notář - JUDr. Krčma Martin [...]

Co znamená pojem apostilace?

18 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co znamená pojem apostilace?

Apostilace listin vydaných v Belgii, či Holandsku je zjednodušeným legalizaci úkonem, jehož cílem je aby českým úřadům byla zaručena účinnost a uplatňování takových listin v rámci českého právního systému. Apostilou je tedy možné pouze originály [...]

Uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných školami v zahraničí

17 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných školami v zahraničí

Osvědčení o uznání rovnoscennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice vydává příslušný odbor školství, mládeže a sportu na základě ustanovení § 108 a násl. zákona [...]

Jak si opatřit apostilu sám?

2 března, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak si opatřit apostilu sám?

Ministerstvo zahraničních věcí Lhůta: Ministerstvo má na provedení apostilace listin 30 dní. Doba na provedení apostilace listin je 30 dní. Plná moc: Není třeba abyste procesu vyřizování apostily zúčastnili osobně. Žádost může za vás podat [...]

Superlegalizace: Otázky a odpovědi

5 února, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Superlegalizace: Otázky a odpovědi

Odjíždíte za prací či studiem do zahraničí? Plánujete uzavřít manželství v cizině? Nacházíte se v situaci, kdy potřebujete předložit úřední listinu vydanou českým orgánem v zahraničí? Pokud se stěhujete do zahraničí nebo plánujete svatbu v [...]

Když je potřeba apostila či superlegalizace dokumentů

5 února, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Když je potřeba apostila či superlegalizace dokumentů

Odjíždíte za prací či studiem do zahraničí? Plánujete uzavřít manželství v cizině? Aby vše proběhlo bez komplikací, je důležité mít v pořádku veškeré dokumenty. V mnoha případech se ocitnete v situaci, kdy bude nutné zahraničním [...]

  • Prices are approximate. To specify more detailed information about the price of your document, contact us.

  • DISCOUNTS

  • Contact us for larger apostilles
  • Price: 0,00 Kč
  • 0,00 Kč

  • TRANSLATION

  • 0,00 Kč