Klientům nabízíme i notářské ověření dokumentů, pokud je třeba je v procesu apostilace nebo překladu zajistit.

Notářské nebo jiné osvědčení je potřeba nejčastěji při ověření kopie a ověření podpisů. V zahraničí můžou někdy ověření pravosti diplomu nebo vysvědčením Ministerstvem školství daného státu nahradit osvědčení pravosti vysvědčení nebo diplomu notářem.

Ušetříme vám peníze i čas díky tomu, že kromě apostilace Vám poskytneme komplexní servis zahrnující i notářské služby pokud jsou nezbytné při zabezpečení apostilu nebo superlegalizace.
Pro radu, jak správně osvědčit Vaše dokumenty, kontaktujte naše odborníky a zjistíme vše co potřebujete vědět o tom, které dokumenty jsou způsobilé být osvědčené a apostilované nebo superlegalizovány a jakým způsobem musí být osvědčené nebo ověřené aby bili způsobilé na apostilaci.

Naši právníci a profesionální poradci pracují kompetentně, rychle a efektivně. Vyhodnocují jak ověřit nebo apostilovat vaše dokumenty. Budete mít své dokumenty připravené pro legalizaci rychleji, než si myslíte.

Ověření kopií

Spolu se službami Apostille a superlegalizace zajišťujeme i služby osvědčení kopií listin bez navýšení běžných poplatku za ověření. Osvědčení kopií je potvrzení od notáře, že kopie je „věrná kopie původního dokumentu“, tj kopie dokumentu má stejný obsah jak originál.

Jiné notářské úkony

Kromě notářského ověřením kopií nabízíme klientům i jiné notářské úkony ak jejich je třeba v procesu překladu nebo apostilace zařídit. Zajištěním notářských služeb nabízíme nejen v domovské zemi ale aj v zahraničí.

V některých zemích je potřeba předtím jak je dokument apostilován jeho ověření advokátem nebo notářem. Notář nebo advokát nahrazuje kompetence, které v jiných státech provádí Ministerstvo. Například v mnoha státech muže notář nebo advokát osvědčit dokumenty, které obvykle neměj pečeť nebo podpis státních institucí:

  • Osobní doklady, jak je cestovní pas nebo řidičský průkaz (kopie musí být vždy podepsána)
  • Akademické dokumenty jak jsou vysvědčení, diplomy nebo certifikáty (originál nebo ověřená kopie)
  • Plné moci (originální dokumenty)
  • Smlouva, usnesení a dohody a jiné obchodní dokumenty (originál nebo kopie)
  • Závěť (originál nebo ověřená kopie)
  • Firemní dokumenty (originál nebo ověřenou kopii např. stanovy)
  • Čestná prohlášením nebo vyhlášení (originální dokumenty s osvědčeným podpisem)

V situacím, kdy si nejste jisti, které osvědčení bude potřebovat, nejlepším Řešení je kontaktovat úřad Nebo osobu, ktera od Vás vyžaduje ověřením a Apostille, aby Vám upřesnily jaký druh osvědčením vyžaduje. Následně je lepšími svěřit Vasu situacím odborníkem, abyste si bolí jistý, že Váš postup a Způsob osvědčením bude správný a zbytečně neztrácíte čas a Peníze.