Přestěhovali jsme: 2. patro, Nekázanka 2, 110 00 Praha 1 +420228880988 |info@etuls.com
Apostila2023-05-14T12:57:12+02:00

Apostila

Odjíždíte za prací či studiem do zahraničí? Plánujete uzavřít manželství v cizině? Nacházíte se v situaci, kdy potřebujete předložit úřední listinu vydanou českým orgánem v zahraničí? Pokud se stěhujete do zahraničí nebo plánujete svatbu v cizině, může to být velmi vzrušující, ale také náročné. Je možné, že soudně ověřený překlad určitých dokumentů nebude postačovat. V takovém případě mohou úřady požadovat další ověření, jako je např. apostila nebo dokonce superlegalizace.

Je důležité si uvědomit, že s tímto procesem mohou být spojeny různé administrativní a právní kroky, které je třeba vyřídit, aby vše proběhlo hladce a bez problémů. Nechcete nechat nic náhodě a raději svěříte překlad dokumentů i administrativu zkušeným profesionálům?

Naše firma má dlouholeté zkušenosti s ověřováním dokumentů a právními předpisy jednotlivých zemí. Poskytujeme rychlé a efektivní řešení Vašich potřeb, včetně řešení překladů a notářských ověření.

S našimi službami si můžete být jisti, že Vaše dokumenty budou správně ověřeny a připraveny pro použití v cizině. Neváhejte nás kontaktovat pro více informací. Pro maximální úsporu času a peněz Vám vřele doporučujeme provést propočet ceny.

Napsali o nás

Co je Apostila?

Pokud jste ještě neslyšeli o pojmu „Apostila“, nezoufejte, nejste sami! Tento tajemný termín se vám nemusí zdát důležitý, ale může se ukázat jako životně důležitý v situacích, kdy potřebujete použít určitý oficiální dokument v zahraničí. Představte si, že musíte použít svůj diplom nebo výpis z rejstříku trestů v jiné zemi. Bez Apostily by tyto dokumenty mohly být neplatné, což by mohlo vést k závažným problémům. Proto je dobré vědět, co tato zvláštní doložka znamená a jak ji získat, abyste si ušetřili spoustu času a starostí.

Apostila je oficiální osvědčení, které se připojuje k určitým veřejným dokumentům a listinám jako jsou například diplomy, osvědčení o narození nebo výpisy z rejstříku trestů. Účelem apostily je potvrdit pravost podpisů, razítek a pečetí na daných dokumentech. aby mohly být použity v zemích stanovených mezinárodními smlouvami (např. Haagskou úmluvou o zrušení ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961).

Apostila je vyšší formou ověření pravosti veřejné listiny, která zahrnuje ověření podpisů a razítek na dokumentu. Úmluva o apostile ukládá, že státy si budou navzájem uznávat veřejné listiny, které jsou apostilou opatřeny. Tím se nahrazuje proces superlegalizace. Apostilu vydává Ministerstvo spravedlnosti ČR nebo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Jaký je rozdíl mezi apostilou a superlegalizací?

Superlegalizace je nutná u zemí, které nepodepsaly Úmluvu o apostile a nemají mezinárodní smlouvu s Českou republikou o ověřování pravosti dokumentů. Jedná se o komplikovanější ověření pravosti dokumentu pro použití v zahraničí, které je zakončeno ověřením na zastupitelském úřadě dané země. Nejprve se listina nechá legalizovat na českém ministerstvu, pod které spadá úřad, který listinu vydal. Pak listina projde legalizačním oddělením Ministerstva zahraničních věcí. Poté je nutné nechat listinu superlegalizovat na zastupitelském úřadě. Ve většině případů také zastupitelský úřad požaduje legalizaci soudně ověřeného překladu. Superlegalizace je tedy časově náročnější a také nákladnější.

Každý druh dokumentu má svá specifika, proto neexistuje jednotný způsob vyřízení apostily. Potřebujete svůj dokument opatřit apostilou, ale netušíte, jak na to? Nezoufejte! Jsme tu pro Vás. S naší pomocí si můžete být jisti, že Vaše listina bude ověřena a uznána v zahraničí. Nejenže pro Vás vyřídíme apostilu, ale navíc Vám také zajistíme soudně ověřený překlad, abyste mohli být klidnější. Kontaktujte nás a ušetřete si starosti!

Víc

Máte zájem o apostilu, superlegalizaci, nostrifikaci, překlad?

Neváhejte a kontaktujte nás odesláním formuláře
Víc

Doba vyřízení apostily?

Původ dokumentu „Česka republika“1 den až 2 týdny
Původ dokumentu „jiná země než ČR“2 dny až 4 týdny

Jaké dokumenty lze apostilou opatřit?

Které dokumenty potřebují apostilu? Nejčastěji jde o rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, vysvědčení, diplomy, výpisy z rejstříku trestů a výpisy z obchodního rejstříku:

Dokumenty vydané Matrikou – rodný list, oddací list, úmrtní list;
Listiny související se studiem – vysokoškolské diplomy, doklady o státní zkoušce, maturitě, doklady o vyšším odborném, středním či základním vzdělání;
Obchodní dokumenty – faktury, výpis z obchodního rejstříku;
Zdravotní doklady – pouze veřejné listiny, které jsou ověřené MZ, neověřují se zdravotnické doklady a listiny;
dokumenty vydány finančními orgány;
Listiny vydané justičními a notářskými orgány;
Výpis z rejstříku trestů;

Víc

Máte zájem o apostilu, superlegalizaci, nostrifikaci, překlad?

Neváhejte a kontaktujte nás odesláním formuláře
Víc

Kdy je potřeba opatřit vaše listiny apostilou?

Odpověď závisí na konkrétní situaci. Existuje takzvaná Haagská Úmluva o Apostille, oficiálně nazvaná „Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin“ přijatá v Haagu 5. října 1961. Tato úmluva stanoví, že veřejné listiny, které byly vydány orgánem jednoho z členských států, jsou právně platné i v ostatních členských státech, pokud jsou opatřeny speciálním ověřovacím znakem, který se nazývá apostille. Každý členský stát má svůj vlastní systém pro vydávání apostil, avšak princip a účel apostily jsou všude stejné. V současné době je úmluvou o apostille pokryto více než 120 států po celém světě. Pokud máte například výpis z rejstříku trestů z České republiky a potřebujete ho použít v Německu, postačí zajistit Apostille na tento výpis, protože oba státy jsou členy této úmluvy. Seznam zemí, které se k Úmluvě o Apostille přihlásily, naleznete zde.

situace se může zdát složitá, pokud stát není členem Haagské úmluvy o apostile. V takovém případě je nutné provést tzv. superlegalizaci dokumentu. Tento proces zahrnuje ověření dokumentu nejen notářem, ale také ministerstvem zahraničních věcí a v některých případech také konzulárním úřadem daného státu. Superlegalizace je mnohem náročnější proces, který vede ke zvýšené byrokratické, časové i finanční zátěži. Pokud jste v seznamu států nenalezli ten správný nebo vám připadá celý proces příliš složitý, neváhejte kontaktovat naše odborníky, kteří vám poradí, jak dál postupovat. Můžete využít buď propočet ceny nebo kontaktní formulář na našich webových stránkách.

Kdy apostilu nepotřebuji?

Apostila není potřebná v několika případech, jako jsou například:

 1. Pokud předkládáte veřejnou listinu v rámci stejné země, kde byla vystavena.
 2. Pokud předkládáte veřejnou listinu v zemi, která má s vaší zemí uzavřenou bilaterální dohodu o uznávání veřejných listin bez nutnosti apostily.
 3. Pokud předkládáte dokumenty související s občanským stavem (např. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy) v rámci EU.
 4. Pokud předkládáte dokumenty pro určité mezinárodní organizace, jako je OSN nebo UNESCO.

Je však důležité si ověřit, zda v daném případě skutečně apostila není nutná, protože požadavky se mohou lišit v závislosti na zemi, na druhu dokumentu i instituci, které listinu předkládáte.

(Ne)Usnadnění pohybu listin od 16.02.2019?

Určitě jste už někdy slyšeli o potřebě legalizovat dokumenty, které máte poslat do zahraničí. A pokud jste to už někdy zažili, tak víte, jak složité a časově náročné to může být. Ale co kdybychom Vám řekli, že od února 2019 se situace zjednodušila? Ano, je to pravda! Díky novému nařízení EU (č. 1024/2012) o veřejných listinách se předkládání některých veřejných dokumentů v rámci Evropské unie zjednodušilo a zrychlilo. To znamená, že už nemusíte podstupovat složité a drahé postupy legalizace a superlegalizace, pokud posíláte některé typy dokumentů (např. rodné listy, osvědčení o svobodném stavu, občanské průkazy apod.) do jiného členského státu EU. Zní to skvěle, že? A co je nejlepší, my Vám můžeme s tímto novým procesem pomoci, aby bylo vyřízení Vašich dokumentů co nejjednodušší a nejrychlejší.

Přestože v rámci Evropské unie došlo k určitému zjednodušení procesu ověřování listin, stále existují instituce, které apostilu vyžadují (banky, obecní úřady, soukromé instituce). Státní instituce vyžadují apostilu pro všechny případy, které nejsou součástí soudního řízení, například u státních orgánů. Nicméně je nejasné, jak se k tomuto nařízení postaví soukromé instituce jako banky. Důležité je si uvědomit, že toto nařízení platí pouze v rámci Evropské unie. Pokud jsou dokumenty potřebné pro země mimo EU, například USA, Ukrajinu, Rusko nebo Čínu, platí stále požadavek na vyšší ověření.

 • Ceny jsou přibližné. Pro upřesnění podrobnějších informací o ceně Vašeho dokumentu nás kontaktujte.

 • SLEVY

 • při větších počtech nás kontaktujte
 • Price: 0,00 Kč
 • 0,00 Kč

 • PŘEKLAD

 • 0,00 Kč
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Víc

Máte zájem o apostilu, superlegalizaci, nostrifikaci, překlad?

Neváhejte a kontaktujte nás odesláním formuláře
Víc
A-D
AFGHANISTANLegalisation
ALBANIAApostille
ALGERIALegalisation
ANDORRAApostille
ANGOLALegalisation
ANTIGUA AND BARBUDAApostille
ARGENTINAApostille
ARMENIAApostille
AUSTRALIAApostille
AUSTRIAApostille
AZERBEIJANLegalisation
BAHAMASApostille
BAHRAINLegalisation
BANGLADESHLegalisation
BARBADOSApostille
BELARUSApostille
BELGIUMApostille
BELIZEApostille
BENINLegalisation
BHUTANLegalisation
BIRMA / MYANMARLegalisation
BOLIVIALegalisation
BOSNIA-HERZEGOVINALegalised/ Apostille
BOTSWANAApostille
BRAZILApostille
BRUNEIApostille
BULGARIAApostille
BURKINA FASOLegalisation
BURUNDILegalisation
CABINDA ENCLAVE (ANGOLA)Legalisation
CAMBODIALegalisation
CAMEROONLegalisation
CANADALegalisation
CANARIES (SPAIN)Apostille
CAPE VERDELegalisation
CENTRAL-AFRICAN REPUBLICLegalisation
CHILELegalisation
CHINALegalisation
COLOMBIAApostille
COMOROSLegalisation
CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC)Legalisation
CONGO (REPUBLIC)Legalisation
COSTA RICALegalisation
CROATIALegalised/ Apostille
CUBALegalisation
CYPRUSApostille
CZECH REPUBLICLegalised/ Apostille
DENMARKLegalisation
DJIBOUTILegalisation
DOMINICALegalisation
DOMINICAN REPUBLICLegalisation
FALKLANDS (UNITED KINGDOM)Apostille
E-K
EAST-TIMORLegalisation
ECUADORLegalisation
EGYPTLegalisation
EL SALVADORApostille
EQUATORIAL GUINEALegalisation
ERITREALegalisation
ESTONIAApostille
ETHIOPIALegalisation
FALKLANDS (UNITED KINGDOM)Apostille
FERNANDO POO (EQUATORIAL GUINEA)Legalisation
FIDJIApostille
FINLANDApostille
FRANCEApostille
FRENCH-GUYANA (FRANCE)Apostille
GABONLegalisation
GAMBIALegalisation
GEORGIALegalisation
GERMANYApostille
GHANALegalisation
GIBRALTAR (UNITED KINGDOM)Apostille
GREAT BRITAIN (UNITED KINGDOM)Apostille
GREECEApostille
GRENADAApostille
GUATEMALALegalisation
GUINEA BISSAULegalisation
GUINEA REPUBLICLegalisation
GUYANALegalisation
HAITILegalisation
HOLY SEELegalisation
HONDURAS REPLegalisation
HONG KONG (CHINA)Apostille
HUNGARYApostille
ICELANDApostille
INDIALegalisation
INDONESIALegalisation
IRANLegalisation
IRAQLegalisation
IRELANDApostille
ISRAELApostille
ITALYApostille
IVORY COASTLegalisation
JAMAICALegalisation
JAPANApostille
JORDANLegalisation
KAZAKHSTANApostille
KENYALegalisation
KYRGHISTANLegalisation
KIRIBATILegalisation
KUWAITLegalisation
L-R
LAOS, PEOPLE DRLegalisation
LATVIAApostille
LEBANONLegalisation
LESOTHOApostille
LIBERIALegalisation
LIBYALegalisation
LIECHTENSTEINApostille
LITHUANIAApostille
LUXEMBOURGLegalisation
MACAOApostille
MACEDONIA (FORMER YGOSLAG REPUBLIC OF MACEDONIA°Apostille
MADAGASCAR DRLegalisation
MADEIRA (PORTUGAL)Apostille
MALAWIApostille
MALAYSIALegalisation
MALDIVELegalisation
MALI REPLegalisation
MALTAApostille
MARSHAL ISANDSApostille
MAURITANIALegalisation
MAURITIUSApostille
MAYOTTE (FRANCE)Apostille
MEXICOApostille
MICRONESIALegalisation
MOLDAVIALegalisation
MONACOApostille
MONGOLIALegalisation
MOROCCOLegalisation
MOZAMBIQUELegalisation
NAMIBIAApostille
NAURULegalisation
NEPALLegalisation
NETHERLANDSApostille
NEW ZEALANDApostille
NGWANE (UNITED KINGDOMApostille
NICARAGUALegalisation
NIGER REPLegalisation
NIGERIA (NAIRA-O)Legalisation
NORTH-KOREALegalisation
NORWAYApostille
OMAN, SULTANATE OFLegalisation
PAKISTANLegalisation
PALAULegalisation
PALESTINIAN TERRITORIESLegalisation
PANAMAApostille
PAPOEA-NEW-GUINEALegalisation
PARAGUAYLegalisation
PERULegalisation
PHILIPPINESLegalisation
POLANDLegalisation
PORTUGALLegalised/ Apostille
QATARLegalisation
REUNION (FRANCE)Apostille
ROMANIALegalised/ Apostille
RUSSIAN FEDERATIONApostille
RWANDALegalisation
S-Z
SAINT HELENA (UNITED KINGDOM)Apostille
SAINT LUCIAApostille
SAINT VINCENT AND THE GRENADINESApostille
SAINTS KITTS AND NEVISApostille
Samoa, WesternApostille
SAN MARINOApostille
SAO TOME AND PRINCIPELegalisation
SAUDI-ARABIALegalisation
SENEGALLegalisation
SEYCHELLESApostille
SIERRA LEONELegalisation
SINGAPORELegalisation
SLOVAKIAApostille
SLOVENIAApostille
SOLOMON ISLANDSLegalisation
SOMALI REPLegalisation
SOUTH AFRICAApostille
SOUTH-KOREALegalisation
SPAINApostille
SRI LANKALegalisation
SUDANLegalisation
SURINAMApostille
SWEDENLegalised/ Apostille
SWITZERLANDApostille
SYRIALegalisation
TADJIKISTANLegalisation
TAIWANLegalisation
TANZANIALegalisation
TCHADLegalisation
THAILANDLegalisation
TOGO,REPLegalisation
TONGA ISLANDSApostille
TRINIDAD AND TOBAGOApostille
TUNISIALegalisation
TURKEYLegalised/ Apostille
TURKMENISTANLegalisation
TUVALULegalisation
UGANDALegalisation
UKRAINEApostille
UNITED ARAB EMIRATSLegalisation
URUGUAYLegalisation
UNITED STATES OF AMERICAApostille
UZBEKISTANLegalisation
VANUATULegalisation
VENEZUELAApostille
VIETNAMLegalisation
WESTERN-SAHARALegalisation
YEMENLegalisation
YUGOSLAVIAApostille
ZAMBIALegalisation
ZIMBABWELegalisation
Víc

Máte zájem o apostilu, superlegalizaci, nostrifikaci, překlad?

Neváhejte a kontaktujte nás odesláním formuláře
Víc

Proces „apostilace“

Získání Apostily na dokument se na první pohled zdá být jednoduché, avšak ve skutečnosti může být velmi náročné, zejména pokud neznáte správný postup pro danou situaci. Často se stává, že úřady Vás posílají sem a tam a každý z nich má jiné požadavky na osvědčení dokumentu. Tento proces může být bojem s větrnými mlýny, což může vést k frustraci a ztrátě času. Proto je důležité mít přehled o požadavcích jednotlivých institucí a v případě nejistoty se obrátit na odborníky, kteří Vám mohou poradit a pomoci s celým procesem.

Nezapomínat na překlady

Pokud už máte v ruce apostilovaný dokument, stále ještě nejste na konci cesty. Některé státy nejsou obeznámeny s naším jazykem a naopak, někteří lidé v naší zemi neovládají cizí jazyky. Proto je důležité zajistit překlad dokumentu s apostilou. Nicméně nezapomeňte, že klasický překlad nestačí. Musí být úředně ověřen překladatel, který je zapsán v seznamu Ministerstva spravedlnosti. Pokud hledáte služby překladu, informace najdete zde.

Už si myslíte, že je to všechno?

Ani zdaleka. Co když Vám řekneme, že jenom úřední překlad není dost? I když máte v ruce přeložený dokument s potvrzením a podpisem překladatele, tak ho nelze automaticky použít v zahraničí. Musí být opatřen apostilou. To znamená, že i překlad musí být ověřen a schválen úřady. Tak nezapomeňte na tento důležitý krok, pokud chcete svůj dokument použít v cizině!

Nostrifikace

Úřední dokumenty vydané v ČR pro použití v zahraničí

V krátkosti zabezpečení apostily probíhá takto: Stačí mít po ruce potřebný počet kolků, kterými zaplatíte správní poplatek za vyřízení. Je nutné si je opatřit předem. Za apostilu jednoho dokumentu zaplatíte jedním kolkem.

Opatření listin apostilou

S kolkama můžete zajít na příslušný apostilní úřad. Každý orgán ale může mít svá specifika, proto je nejlepší předem zjistit, jaké ověření požadují – stačí kontaktovat daný úřad a získat potřebné informace. Některé orgány si žádají pouze Apostilu, zatímco jiné vyžadují i úřední překlad, který musí být také apostilován.

Zajistěte si soudní překlad

Pro dokončení celého procesu je třeba zajistit také překlad listiny, kterou jste si nechali apostilovat spolu s apostilační doložkou, do požadovaného jazyka. Pokud potřebujete další informace ohledně soudních překladů, můžete se podívat na webové stránce Úředního překladu.

Apostila přes agenturu

Naši odborníci se postarají o rychlé a efektivní získání apostily pro vaše dokumenty a vy ušetříte čas i peníze. Navštivte náš web a propočítejte si cenu za naše služby. Ušetřete si zbytečné starosti s vyřizováním a nechte celý proces proběhnout za vás, bez nutnosti běhání po úřadech a čekání!

Pokud byste měli zájem o služby naší společnosti více informací naleznete na www.apostila.cz

Úřední dokumenty vydané v zahraničí pro použití na území ČR

Rozhodující je který stát vydal daný dokument. Pokud listinu vydal stát, který je signatářem Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961, k ověření listiny dochází formou apostilu, který vydá příslušný orgán státu, který listinu vydal. Více informací o tom, který orgán je příslušný vydávat apostilizačí doložky v které zemi, se dozvíte od zastupitelského úřadu ČR nebo místních úřadů konkrétního státu. Radíme vám v každém případě nejprve získat informace a požadavky na apostilizačnú doložku od českého úřadu, na kterém apostilovaný dokument chcete použít.

Na co si třeba dávat pozor:

Apostilace dokumentu nepostačuje, pokud jí chcete použít ve státě, který nemá s ČR uzatvořenou dvoustrannou smlouvu, a není ani signatářem úmluvy o Apostille, takový dokument třeba superlegalizovat. Další informace o Superlegalizácii naleznete na stránce o superlegalizačním procesu.

K usnadnění vyřízení apostily v EU si přečtěte část o Nařízení EU o apostile – zde.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit ať už ohledně apostilace nebo superlegalizace? Využijte služeb našich odborníků, kteří vám rádi pomůžou a poskytnou potřebné informace. Stejně vám pomůžeme s překladem. Pošlete nám nezávaznou objednávku a my se Vám do 15 minut ozveme.

Ministerstvo zahraničních věcí

Lhůta: Doba opatření listin apostilou je 30 dní.
Plná moc: Předání žádosti o vybavení apostily nemusí být vázáno na osobní přítomnost, může za vás požadavek podat i jiná osoba, aniž by byla povinna předkládat plnou moc.
Správní poplatek: Správní poplatek za apostilaci se hradí formou kolků

Ministerstvo spravedlnosti

V Žádosti o vydání apostily musí být uvedeno následující:

 • země, kde má být dokument použitý;
 • adresa, kam má být apostilovaný dokument zaslán;
 • telefonní číslo, e-mailová adresa;

K Žádosti je třeba přiložit:

 • potřebný počet kolků

Upozornění! Kolky se nikde nemají lepit.

 • dokument, který chcete opatřit apostilou.

Lhůta: Apostilace se obvykle vyřizuje do 30 dní.

Plná moc: Žádost na vybavení apostily může za vás podat i někdo jiný i bez předložení plné moci.

Správní poplatek: Správní poplatek za apostilaci se hradí formou kolku. Kolky je třeba si pořídí předem, najdete je na pobočkách České pošty.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V Žádosti o vydání apostily musí být uvedeno následující:

 • • země, kde má být dokument použitý;
 • • adresa, kde má být apostilovaný dokument zaslán;
 • • telefonní číslo, e-mailovou adresu;

K Žádosti je třeba přiložit:

 • • potřebný počet kolků

Upozornění! Kolky se nikde nemají lepit.

 • • dokument, který chcete apostilou.

Lhůta: POKUD máte vysvědčení vydané po roce 1995, tak se apostilace řeší během úředních hodin do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Plná moc: Předání žádosti o vybavení apostily nemusí být vázáno na osobní přítomnost, může za vás požadavek podat i jiná osoba, aniž by byla povinna předkládat plnou moc.

Správní poplatek: Správní poplatek za apostilaci se hradí formou kolků.

Originál

K apostilaci je třeba mít originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu o vzdělání, ať už se jedná o vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, diplom vydaného základní, střední a vysokou školou v České republice, která je zapsána v rejstříku.