Plánujete studium, svatbu či podnikat v zahraničí? Při plánování událostí v cizině můžete kvůli nejednotným mezinárodním zákonům narazit na komplikace, co dokážou cestu pořádně znepříjemnit.

Ověření dokumentu

U oficiálních dokumentů může být úřady, soudy či jinými institucemi požadován soudní neboli soudně ověřený překlad. Tyto typy překladů se někdy nazývají soudní překlady, ověřené překlady nebo překlady s kulatým razítkem.

S námi získáte překlad úředního dokumentu a notářské ověření překladu. V případě potřeby také zajistíme vyšší ověření pravosti dokumentu: apostilu a superlegalizaci.

Aby úřední dokumenty, jako například matriční doklady nebo doklady o studiu, splňovaly jazykové požadavky cizí země, je nutné nejprve zajistit všechna potřebná formální ověření před samotným překladem. Nejjednodušší varianta přípravy se vyskytuje v případě, kdy existuje oboustranná dohoda o právní pomoci mezi dvěma státy, což umožňuje použít dokumenty bez dalšího zvláštního ověření na území cizí země. Pro některé typy veřejných listin, jako jsou listiny o manželství, rodičovství nebo státní příslušnosti, platí toto zjednodušení navíc v rámci celé EU. V praxi však mohou existovat výjimky, a některé země mohou i nadále požadovat složitější ověření.

V případě, že mezi Českou republikou a danou zemí neexistuje dohoda o vzájemném uznávání úředních dokladů nebo zde platí výjimky, je nutné provést dodatečné ověření pomocí apostily nebo superlegalizace. Tyto kroky slouží k potvrzení pravosti úředního razítka a podpisu na listině, ale nezabývají se samotným obsahem dokumentu. Apostilní doložku vydávají Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo zahraničních věcí a platí v zemích, které podepsaly Haagskou úmluvu, jako jsou například státy EU, Velká Británie, USA nebo Kanada. Ověřování apostilou nebo superlegalizací však může být stále nutné i v případě některých zemí, se kterými Česká republika uzavřela dohodu o vzájemném uznávání úředních dokladů.

Soudní překlad

Druhým krokem v procesu je zajistit překlad dokumentu. „Všechny dokumenty musí projít procesem soudního překladu, který musí splňovat stejné standardy jako běžný překlad, ale také musí splňovat dodatečné formální náležitosti stanovené zákonem. To znamená, že překlad bude pevně svázán s originálem dokumentu nebo s notářsky ověřenou kopií, bude opatřen doložkou, kulatým razítkem a podpisem překladatele, který byl jmenován Ministerstvem spravedlnosti k provádění soudních překladů. Většinou je možné využít služeb soudních překladatelů v České republice, ale v některých případech musí být překlad proveden přímo překladatelem, který byl jmenován v dané zemi.

Zajistíme pro Vás soudní překlady následujících dokumentů: diplomy a vysvědčení, notářské zápisy, plné moci, smlouvy, rodný, oddací a úmrtní list, žádosti o rozvod, notářské zápisy, certifikáty, daňová přiznání, potvrzení o příjmech atd.

U soudních překladů je důležité pevně svázat originální text s přeloženým textem. Pokud nechcete ztratit originální dokument, je vhodné překládat jeho notářsky ověřenou kopii. Je také důležité ověřit, zda pro Vaše dokumenty není potřeba apostila nebo superlegalizace. Pokud si nejste jisti, můžete nás kontaktovat a rádi Vám poradíme, jaký druh ověření potřebujete.

Technické a odborné překlady

Není zajímavé, že technické překlady tvoří přibližně 90% všech překladů po celém světe? Tyto překlady jsou také považovány za jedny z nejnáročnějších. Texty s technickým zaměřením vyžadují nejen jazykové schopnosti, ale také důkladné odborné znalosti daného oboru.

Díky naší dlouhodobé spolupráci s kvalifikovanými odborníky pokrýváme široké spektrum technických oborů a můžeme Vám nabídnout překlady v oblasti architektury, strojírenství, informačních technologií, automobilového průmyslu, stavebnictví, chemie, telekomunikace a dalších specializací.

Přeložíme pro Vás bezpečností listy, normy, technickou literaturu, stavební dokumentaci, manuály, návody, příručky, technickou specifikaci či reporty.

Uvědomujeme si, že u technických překladů je terminologická správnost velmi důležitá, a proto koordinuje odborné překlady s odborníkem Vaší firmy. V případě vysoce specializovaného textu doporučujeme spolupráci s odborníkem, což zaručuje efektivní řešení zadání.

Naše služby technických překladů zahrnují i práci s grafikou a obrázky. Zvládneme práci se všemi formáty a dokážeme převést obrázky do textu s vysokou kvalitou jako v původním zdrojovém textu.

Překlady pro osobní a soukromé dokumenty

Pro soukromé osoby poskytujeme úřední překlady rodných, úmrtních a oddacích listů, diplomů, vysvědčení, pasů, průkazů, rejstříků trestů, technických osvědčení a průkazů, faktur za dovezené vozidla, plných mocí, výpis z obchodního rejstříku a mnoha jiných dokumentů.

Korektury

Kromě překladů nabízíme také odborné a jazykové korektury textů. Navíc máme k dispozici služby korektur rodilými mluvčími, kteří kladou důraz na gramatickou správnost a stylistickou kvalitu překladu. Díky této službě bude Váš přeložený text působit přirozeně a snadno srozumitelně pro čtenáře. V neposlední řadě také poskytujeme službu přepisu textů.

Premium služby

Kromě samotného překladu nabízíme našim klientům také prémiové služby, jako je například svázání hotových překladů do kroužkové vazby, laminování nebo termovazba podle požadavků klienta.

Notářské ověření dokumentů

Pokud standardní překlad nemá dostatečnou právní platnost, je potřeba zajistit soudní překlad.

Typicky se jedná o překlady úředních dokumentů, jako jsou rodné listy, oddací listy, plné moci, diplomy, výpisy z trestního či obchodního rejstříku, technické průkazy, protokoly, platové výměry, rozhodnutí soudů či smluv.

Soudní překlad se vždy skládá z originálního dokumentu v daném jazyce, notářsky ověřené kopie, vlastního překladu a doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem potvrzujícím shodu překladu s originálem. Tyto složky jsou následně spojeny notářským způsobem (pečetí a šňůrkou).

Pokud nechcete trávit čas těmito byrokratickými úkony, můžete se obrátit na náš zkušený tým profesionálů, který zajistí všechny administrativní úkoly za vás. Pokud potřebuje vyhotovit soudně ověřené překlady, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme notářské služby nejen v domovské zemi, ale také v zahraničí.

O nás

Jsme agentura, která působí na trhu již více než 25 let. Díky individuálnímu přístupu ke každému zákazníkovi a kvalitním službám jsme si v průběhu let získali vedoucí pozici mezi stabilními překladatelskými agenturami. Naše služby jsou založeny na třech hlavních pilířích: rychlosti, kvalitě a schopnosti splnit požadavky našich klientů. Vedle poskytování služeb v tuzemsku také nabízíme služby v zahraničí prostřednictvím našich poboček v Praze, Bratislavě, Londýně, New Yorku, Moskvě a Kyjevě. Spolupracujeme s profesionálními překladateli, kteří jsou rodilými mluvčími překládaného jazyka a zároveň odborníky technických překladů, což zaručuje odbornou správnost překladů. Navíc dbáme na čistou stylistiku a gramatickou přesnost všech našich překladů.