V případě, že jsou dokumenty vydané zahraničními soudy a úřady považovány za veřejné listiny v zemi, kde byly vydány, a jsou opatřeny předepsanými ověřeními, pak mají stejný status veřejných listin i na území České republiky.

Aby taková listina mohla být použita v České republice, je nutné, aby byla opatřena superlegalizací ze strany zastupitelského úřadu ČR, který má akreditaci pro stát, kde byla listina vydána. Výjimka platí pro listiny vystavené orgány státu -> v případě

1, že je mezi Českou republikou a příslušným státem uzavřena bilaterální smlouva, která umožňuje použití listin vystavených orgány tohoto státu v ČR, pak se na takové listiny nevztahuje povinnost superlegalizace. Seznam těchto smluv lze najít na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz

2, nebo také mezi smluvními stranami Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z roku 1961.

Po vyšším ověření listiny příslušnými orgány a ministerstvem zahraničních věcí daného státu následuje superlegalizace, která může být provedena zastupitelským úřadem ČR. Pokud ale občan ČR nemá možnost požádat o předchozí ověření listiny přímo u cizích úřadů, může se obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR, který mu poskytne informace ohledně dalšího postupu.

Pokud je země, která vydala danou listinu, signatářem Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961, pak listina může být ověřena apostilou příslušným orgánem této země jako konečným ověřením.

Ve zkratce: ověřování listin vydaných v ČR zahrnuje několik fází. Prvním krokem je získání apostily nebo superlegalizace. Druhým krokem je překlad dokumentu do češtiny. Třetí krok je podání návrhu na soud o uznání rozhodnutí, které již bylo apostilováno/superlegalizováno a přeloženo.

Před podáním žádosti o ověření listiny se žadatelům doporučuje přesně zjistit druh dokladů vyžadovaných českými úřady. Pokud se potýkáte s ověřením a legalizací cizozemských listin, nebo máte pochybnosti o správnosti překladů, můžeme Vám nabídnout naše služby. Naše agentura se specializuje na ověření, legalizaci a překlad různých typů dokumentů pro účely uznání v České republice i v zahraničí. Nenechte nic náhodě a svěřte legalizace i administrativu zkušeným profesionálům.

Víc

Máte zájem o apostilu, superlegalizaci, nostrifikaci, překlad?

Neváhejte a kontaktujte nás odesláním formuláře
Víc

Notáři naší kanceláře

18 srpna, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Notáři naší kanceláře

Nechcete nechat nic náhodě a raději svěříte překlad dokumentů i administrativu zkušeným profesionálům? Pro ušetření vašeho času a peněz jsme sepsali seznam notářů v dosahu 500 metrů od naší kanceláře. Notář - JUDr. Krčma Martin [...]

Co znamená pojem apostilace?

18 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co znamená pojem apostilace?

Apostilace listin vydaných v Belgii, či Holandsku je zjednodušeným legalizaci úkonem, jehož cílem je aby českým úřadům byla zaručena účinnost a uplatňování takových listin v rámci českého právního systému. Apostilou je tedy možné pouze originály [...]

Uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných školami v zahraničí

17 června, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných školami v zahraničí

Osvědčení o uznání rovnoscennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice vydává příslušný odbor školství, mládeže a sportu na základě ustanovení § 108 a násl. zákona [...]

Jak si opatřit apostilu sám?

2 března, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak si opatřit apostilu sám?

Ministerstvo zahraničních věcí Lhůta: Ministerstvo má na provedení apostilace listin 30 dní. Doba na provedení apostilace listin je 30 dní. Plná moc: Není třeba abyste procesu vyřizování apostily zúčastnili osobně. Žádost může za vás podat [...]

Superlegalizace: Otázky a odpovědi

5 února, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Superlegalizace: Otázky a odpovědi

Odjíždíte za prací či studiem do zahraničí? Plánujete uzavřít manželství v cizině? Nacházíte se v situaci, kdy potřebujete předložit úřední listinu vydanou českým orgánem v zahraničí? Pokud se stěhujete do zahraničí nebo plánujete svatbu v [...]

Když je potřeba apostila či superlegalizace dokumentů

5 února, 2020|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Když je potřeba apostila či superlegalizace dokumentů

Odjíždíte za prací či studiem do zahraničí? Plánujete uzavřít manželství v cizině? Aby vše proběhlo bez komplikací, je důležité mít v pořádku veškeré dokumenty. V mnoha případech se ocitnete v situaci, kdy bude nutné zahraničním [...]

Kontakt