Odjíždíte za prací či studiem do zahraničí? Plánujete uzavřít manželství v cizině? Aby vše proběhlo bez komplikací, je důležité mít v pořádku veškeré dokumenty. V mnoha případech se ocitnete v situaci, kdy bude nutné zahraničním úřadům předložit úřední listinu (tj. rodný list, výpis z rejstříku trestů, vysokoškolský diplom či živnostenský list) vydanou českým orgánem. Je nutné zdůraznit, že pouhé předložení originálních dokumentů v českém jazyce v zahraničí nestačí.

Pokud si něčím nejste jisti, je vhodné u příslušné instituce předem zjistit, jaký dokument a jaký stupeň ověření vyžaduje, aby byla prokázána jeho pravost. V dnešní době se o vyšší ověřování dokumentů nemusíte starat sami. Díky našim bohatým zkušenostem s legalizací listin pro celou řadu států, můžete mít jistotu, že úředníci v cizí zemi budou mít vše potřebné k úspěšnému ověření Vašich dokumentů a celý proces proběhne hladce a bez problémů. S potřebnými náležitostmi Vám rádi poradíme.

Apostila – vyšší ověření listiny do zahraničí

Jedním ze způsobů ověření dokumentu pro zahraniční účely je tzv. aspotila. Apostila představuje vyšší stupeň ověření než klasický soudní překlad s razítkem překladatele. Při tomto procesu se ověřuje pravost úředního razítka a podpisu na dokumentu a zároveň se zjišťuje, zda osoba, která listinu vydala, má oprávnění takovou listinu vydávat. Apostilu je nezbytné opatřit na listiny, které budou předkládány v zemích, s nimiž Česko nemá uzavřenou mezinárodní bilaterální smlouvu a které jsou zároveň součástí Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z roku 1961.

Apostilní doložku u nás vydávají dvě instituce: apostilní úřad Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstvo spravedlnosti či Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Superlegalizace

Vyšší ověření listiny, které se nazývá superlegalizace, je vyžadováno u všech dokumentů, které mají být předloženy v zemích, s nimiž ČR nemá bilaterální mezinárodní smlouvu a ani nepodepsaly Úmluvu o apostile. Jedná se o soudní překlad, který musí být ověřený jak orgány státu vydávajícího danou listinu, tak orgány státu, kde dokument potřebujete předložit.

Apostilu akceptují signatáři tzv. Haagské úmluvy, naopak superlegalizaci budete potřebovat pro všechny země, které nejsou součástí této úmluvy:

– Čína
– Egypt
– Indie
– Irák
– Írán
– Itálie
– Katar
– Korea
– Lucembursko
– Německo
– Peru
– Saúdská Arábie
– Slovensko
– Spojené arabské emiráty
– Thajsko
– Vietnam

Superlegalizace listin představuje složitý proces a vyžaduje návštěvu několika úřadů, které ověřují podpisy a razítka, a to v pořadí od těch nižších až po ministerstvo zahraničních. Nejprve je třeba nechat listinu legalizovat na ministerstvu, pod jehož působnost spadá úřad, který ji vydal. Poté se listina ověří i na legalizačním oddělení ministerstva zahraničních věcí. Následně je nutné nechat listinu superlegalizovat na zastupitelském úřadě státu, kde bude použita. Většinou tento úřad požaduje legalizaci soudně ověřeného překladu.

Proces zajištění superlegalizace dokumentů představuje časově náročný a nákladný proces, a pokud se stane, že nebudete mít všechny potřebné dokumenty nebo správná razítka, bude nutné se na úřad vrátit. Není proto na škodu se obrátit na nás a my to celé vyřídíme za Vás. Vyřídíme veškerou potřebnou dokumentaci, což Vám ušetří spoustu času a zdlouhavé jednání s úřady. Navíc garantujeme formální správnost a přesnost dokladů. Díky našim bohatým zkušenostem s vyřizováním superlegalizace pro mnoho zemí můžeme zaručit spolehlivost celého procesu.