Mezinárodní obchod zvýší prodej jakékoli společnosti, a proto je také pochopitelné, proč se mnoho společností právě na toto zaměřuje. Požadavky na doklady a předpisy pro vývoz zboží se v jednotlivých zemích značně liší. Je nezbytné zkontrolovat, jaké doklady plní požadavky místních úřadů v zemi, do které má být zboží vyvezeno.

Jaké dokumenty jsou vyžadovány?

Je třeba vzít v úvahu hned několik požadavků na dokumenty nutné při exportu zboží do zahraničí. Závisí to na druhu zboží a všech zavedených kontrolách tohoto zboží. Ministerstvo pro mezinárodní obchod ve Velké Británii poskytuje návod, jaké dokumenty jsou v každém případě potřebné. Některé z nejčastěji používaných dokumentů jsou uvedeny níže.

Obchodní faktura

Vývozce obvykle připraví fakturu, v níž uvede zboží, které se vyváží do zahraničí. Zákazníci to často používají ke stanovení hodnoty zboží a případných tarifů. Aby byl tento dokument uznáván v zahraničí, musí být certifikován právním zástupcem a vydán spolu s apostilou.

Osvědčení o původu

Osvědčení o původu jsou vyžadována pro vývoz mnoha typu zboží. Dokument je připraven odesílatelem nebo obchodní komorou k vymezení původu zboží, které je přepravováno. Pokud mezi oběma zeměmi existuje obchodní dohoda, lze tento dokument využít ke snížení cel.

Osvědčení o bezplatném prodeji a osvědčení o zdravotní nezávadnosti

Export potravin, zemědělských, živočišných, léčivých nebo biologických produktů bude často vyžadovat osvědčení o bezplatném prodeji a případně osvědčení o zdravotní nezávadnosti. Omezení nebo zvláštní vývozní podmínky pro tyto produkty by měly být vyjasněny orgány v zemi, do které je zboží vyváženo.

Ve Velké Británii se obvykle používá k doložení, že zboží je:

  • Vyrobeno v souladu s hygienickými předpisy EU
  • Vhodné pro lidskou spotřebu
  • Volně dostupné k prodeji v rámci EU

Společnosti by si, kromě získání požadovaných dokumentů, měly být také vědomy jakýchkoli požadavků na legalizaci. Je nezbytné, aby byla správná administrativa legalizována a tím se zabránilo jakémukoli zpoždění v placení a vývozu zboží, a o to více v případě, že zboží podléhá zkáze, což by znamenalo výrazné ovlivnění příjmů.

Jsme hrdí na to, že každý týden můžeme pomoci mnoha společnostem s legalizací jejich důležité vývozní dokumentace. Legalizace dokladů určených k vývozu do zemí, které jsou stranami Haagské úmluvy o apostile, je obvykle dokončena během 1-2 pracovních dnů. V mnoha případech zajišťujeme také atestaci velvyslanectví.