Mezinárodní obchod poskytuje firmám možnosti růstu a rozvoje. Nicméně každá země má vlastní specifická pravidla a požadavky na dokumenty potřebné pro vývoz zboží. Je klíčové aby každá společnost ověřila, které konkrétní doklady jsou nezbytné pro splnění místních předpisů v cílové zemi, kam chce zboží vyvézt.

Jaké dokumenty jsou vyžadovány?

Při exportu zboží do zahraničí je třeba brát v úvahu řadu požadavků na dokumentaci, které se liší v závislosti na druhu zboží a kontrole zboží. Pro lepší orientaci poskytuje Ministerstvo pro mezinárodní obchod ve Velké Británii přehled potřebných dokumentů. Níže jsou uvedeny některé z nejčastěji používaných dokumentů.

Obchodní faktura

Obvykle se při vývozu zboží do zahraničí připraví faktura, na které jsou uvedeny veškeré informace o zboží. Tento dokument slouží k určení hodnoty zboží a případným tarifům. Pro uznání faktury v zahraničí je nezbytné, aby byla certifikována právním zástupcem a doplněna o apostilu.

Osvědčení o původu

Osvědčení o původu jsou běžným požadavkem při vývozu mnoha druhů zboží. Tyto dokumenty jsou zpravidla vypracovávány vývozcem nebo obchodní komorou. V případě, že existuje mezi oběma zeměmi obchodní dohoda, mohou být tyto dokumenty použity ke snížení sazeb cla.

Osvědčení o bezplatném prodeji a osvědčení o zdravotní nezávadnosti

Je běžné, že export potravin, zemědělských a živočišných produktů, léčiv nebo biologických výrobků vyžaduje osvědčení o bezplatném prodeji a případně osvědčení o zdravotní nezávadnosti. Je možné, že pro tyto druhy produktů platí omezení nebo speciální podmínky pro export do určité země. V takovém případě by měly být tyto podmínky vyjasněny orgány dané země.

Ve Velké Británii se používají následující údaje k potvrzení kvality výrobků:

  • Splnění hygienických předpisů EU při výrobě
  • Vhodné pro lidskou spotřebu
  • Možnost volného prodeje v rámci EU

Kromě získání potřebných dokumentů by společnosti měly být obeznámeny s požadavky na legalizaci. Aby se zabránilo zpoždění při placení a vývozu zboží, je nezbytné zajistit správnou legalizaci administrativy, zejména pokud je zboží citlivé a podléhá zkáze. Nezvládnutí tohoto procesu by mohlo výrazně ovlivnit příjmy.

Každý týden jsme schopni pomoci mnoha společnostem s legalizací důležitých vývozních dokumentů, což nás velmi těší. V případě dokladů určených k vývozu do zemí, které jsou členy Haagské úmluvy o apostile, dokážeme legalizaci obvykle dokončit během 1-2 pracovních dnů. Navíc se v mnoha případech staráme i o atestaci velvyslanectví, což je pro naše klienty velkou výhodou.