Apostila z Ukrajiny pro využití v ČR

Potřeba apostily z Ukrajiny nastává tehdy, když ukrajinský dokument potřebujete použít v ČR. Jedná se třeba o případy, kdy jste se vy nebo některá z osob ve vaší rodině narodili v Ukrajine a nyní v ČR potřebujete řešit situace jako svatbu nebo rozdělení společného jmění manželů. Z těchto důvodů si pravděpodobně musíte apostilovat dokumenty jako rodný list, oddací list či případně rozhodnutí o rozvodu. V jiných situacích můžete apostilu potřebovat například pro výpos z rejstříku trestů nebo obchodního rejstříku či potvrzení o dosažení určitého stupně vzdělání.

Apostila z ČR pro využití v Ukrajine

Jestliže naopak potřebujete využít úřední dokument z Česka v Ukrajine, potom půjdete tímto směrem. A to třeba v situacích, kdy si u našich západních sousedů chcete vyřídit pobyt nebo se zde chystáte studovat. Pro tyto konkrétní případy budete potřebovat řešit apostilaci výpisu z rejstříku trestů a svého maturitního vysvědčení či předchozího diplomu.

Používejte oficiální formuláře

Chystáte-li se žádat o apostilu, potom je třeba, abyste využili oficiální formuláře, jejichž forma a obsah splňují určitý standard stanovený daným úřadem, ať už v ČR či v Ukrajine. V případě nesplnění zadaných podmínek dokonce může dojít k zamítnutí žádosti. U každého formuláře se přitom ještě ujistěte, že se jedná o jeho nejaktuálnější verzi. Použití starého formuláře může být opět důvodem neúspěchu.

Zároveň je důležité mít dobrou znalost cizího jazyka, v tomto případě ukrajinčiny, a to včetně právní a odborné terminologie, která je pro vyplňování formulářů tohoto typu naprosto nezbytná. Nevíte-li si rady, můžete se s důvěrou obrátit na nás a my vám i s tímto krokem pomůžeme.

Specifika vyřizování apostilace v Ukrajine

V průběhu vyřizování apostilace v zahraničí můžeme narazit na to, že správní poplatek nelze uhradit kartou ani převodem z účtu. V Ukrajine se to sice na rozdíl od jiných zemí stává jen zřídka, ale přesto raději mějte připravenou hotovost (pro přímou platbu či koupi kolku) nebo šek,

Budete-li si v Ukrajine objednávat apostilaci na úřadě, budete nejspíše mimo správně vyplněné formuláře potřebovat i kolkové známky v příslušné hodnotě, případně šek, který ale bude muset být ptopojený s místním účtem v lokální měně – tedy v tomto případě v eurech – s dostatečným zůstatkem.

Apostilu tak pravděpodobně budete muset uhradit zahraničními kolkovými známkami nebo šeky, zřídka pak také hotovostí v dané měně, jestliže s příslušným úředníkem jednáte osobně. Mnohem jednodušší je, když se v těchto případech obrátíte na pomoc našich expertů, kteří za vás apostilu včetně její úhrady vyřídí díky svým zkušenostem nejen s ukrajinskými bankovními účty vyřídí snadno a rychle.

Pozor na nutnost vyřízení originálu

Výraznou komplikací při řešení apostilace v zahraničí může být situace, kdy kromě apostily potřebujete znovu vyřídit i samotný dokument určený k apostilaci. Některé úřady totiž apostilu schvalují jen v případech, kdy tento dokument není starší určitého věku, nejčastěji tří let, ale někdy dokonce i šesti měsíců. To se týká například rodného listu nebo výpisu z rejstříku trestů. Podání žádosti o nové originály není vůbec jednoduchá záležitost. I v tomto ohledu se naštěstí můžete s důvěrou obrátit na nás a my tento proces absolvujeme místo vás. Díky našim zkušenostem vám pomůžeme ušetřit čas, finance i starosti.

Vyřizování apostily na dálku

Vyřizujete-li apostilu na dálku, pak na příslušný úřad musíte v každém případě zaslat originál dokumentu. K tomu přirozeně bude třeba přiložit zpáteční obálku s nadepsanou (vaší) adresou a již nalepenou zahraniční známkou ve správné hodnotě. Při shánění ukrajinské známky v ČR (nebo naopak) může nastat další z komplikací celého procesu, ovšem mnohé úřady takový postup vyžadují. Místo vyplněné zpáteční obálky můžete alternativně využít i služeb kurýra, u něhož stačí třeba i on-line vyplnit příslušný formulář a zaplatit kartou. Zde může nastat další problém, související s faktem, že mnohé národní pobočky mezinárodních kurýrních služeb neposkytují svoje služby nerezidentům, respektive občanům jiných zemí. Naopak pobočky přepravců sídlící v ČR sice umožňují doručení zásilek z Česka do zahraničí, ale opačně už nikoliv. Zde opět můžete ušetřit svůj čas, peníze i nervy, a svěřit celou záležitost do našich rukou. Apostilu za vás vyřídíme kompletně a bez starostí.

Rychlost vyřizování na úřadech

Různé úřady či bankovní instituce přijímají ke zpracování výhradně dokumenty mladší tří měsíců. Pokud tak například v zahraničí kupujete společnost a chcete si k ní v dané zemi (v našem případě v Ukrajine) otevřít účet, bude od vás banka pravděpodobně chtít výpis z obchodního rejstříku, jehož stáří nebo přesahovat čtvrtrok. Jenže více než tři měsíce nesmí mít ani samotný výpis, ani jeho apostila. Oba kroky je tak nutné výrazně uspíšit.

Podobné komplikace mohou nastat při vyřizování či obnově přechodného pobytu v zahraničí. Úřady pro tyto účely vyžadují, abyste jim předložili výpis z rejstříku trestů, který bude apostilovaný a navíc opět mladší tří měsíců. Jenže obstarání a apostilace takového dokumentu zpravidla trvá mnohem déle. Proto je opět lepší se i zde obrátit se na naše experty, kteří celý proces dokážou díky svým zkušenostem urychlit.

Apostilace federální a státní

Některé země mají federální uspořádání (jde například o USA, Spojené arabské emiráty, Brazílii apod.), a proto u nich vedle sebe fungují dvě různé úřednické struktury, které se mnohdy bijí. Třeba v USA může každý jednotlivý stát vydávat svoje státní dokumenty, respektive tedy i vlastní apostilu. Vlastní dokumenty včetně apostilace však zároveň vydávají i federální úřady, V takových případech je tedy nutné se dopředu informovat o tom, zda pro vaše účely potřebujete federální nebo státní dokument s příslušnou apostilou. Ať už se jedná o výpis z rejstříku trestů, rodný list, diplom či jinou listinu, je často volba mezi její státní a federální verzí nejasná. Naši odborníci si ovšem poradí i v tomto případě.

Co je nostrifikace

Pro uznání některých akademických listin (třeba diplomů, maturitních vysvědčení nebo výpisů známek) používaných v zahraničí budete někdy potřebovat také tzv. nostrifikaci. Jedná se o proces, kterým je nutné projít, pokud například jako lékař nebo učitel vystudovaný v zahraničí chcete začít pracovat v oboru v rámci ČR. Nostrifikace je mnohdy nutná také u jiných kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Pokud si nejste jisti, zda ve vašem případě nostrifikaci potřebujete, obraťte se na nás. My vám poradíme a případně vás tímto náročným úřednickým procesem také provedeme.

Potřebujete apostilaci nebo superlegalizaci?

Občas bývá také složité zjistit, zda vám pro vaše účely stačí apostila, případně potřebujete superlegalizaci. Některé úřady, banky či vzdělávací instituce vás mohou chybně informovat o tom, že vám naprosto stačí apostilace, jenže po vyřízení všech potřebných dokumentů a několika měsících snažení nakonec zjistíte, že vám poskytli chybnou informaci. Superlegalizaci budete nejspíš potřebovat například při ověřování podpisu u smlouvy při koupi nebo prodeji podniku v zahraničí. V tomto a podobných případech se opravdu vyplatí obrátit se na experty s léty zkušeností a praxe.