1. Je třeba si obstarat potřebný počet kolkových známek

Před samotným procesem superlegalizace je třeba si zakoupit požadovaný počet kolkových známek, jako správní poplatek platný na úřadech, který je nutné si zajistit předem. Za verifikování jedné listiny nebo podpisu se platí jednorázově kolkovou známkou, kterou lze získat na každé pobočce pošty.

  1. Prověření ústřední instituce, která vydala listinu

Jako první je nutné danou listinu ošetřit prověřením ústřední instituce, která listinu vydala např.

  • Listiny, které jsou vydávány notáři, případně justicí: Ministerstvo spravedlnosti
  • Doklady o studiu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Výpisy z rejstříku trestů: Rejstřík trestů ČR v Praze
  • Zdravotní doklady: Ministerstvo zdravotnictví a pod.

Takové ověřování slouží k legitimování listin pro instituce, které budou dále ověřovat.

  1. Vyšší ověření skupiny legalizace sekce konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR

Dalším krokem je návštěva Ministerstva zahraničních věcí ČR, odbor legalizace konzulárních činností, které také ověří daný dokument. A tímto krokem končí vyřizování na území českého státu.

  1. Ověření zastupitelským úřadem ve státě, ve kterém bude listina použita

Posledním krokem k dosažení legitimního superlegalizace je ověřování dokumentu zastupitelským úřadem v zemi, ve kterém bude následně použit. Toto je konečně ověření.

Doporučení: V případě zařizování superlegalizace je vhodné kontaktovat úřad, kde bude dokument předkládán a ověřit si, v jaké podobě bude tento úřad požadovat ověření. Může nastat situace, kdy úřad přijme dokument oficiálně, ale může mít problém a bude požadovat jiný druh ověření, než ten, který jste si na základě dostupných informací vyhledali.

  1. Obrácení se na agenturu, která zajistí za vás krok 1.-4.

Jednou z možných alternativ je svěřit celý tento proces superlegalizace odborníkům, kteří se věnují právě ověřováním listin. Ti za vás dokument přeloží, zajistí všechny kroky, které jsou nezbytné k vyššímu ověření a následné samotné superlegalizácii.

 

Postup superlegalizace zahraničních listin pro účely předložení v ČR

Superlegalizovat zahraniční listiny pro účely předložení v ČR probíhá následujícím způsobem:

  • Ověřování dokumentů příslušnými institucemi dané země

Dokument se ověří příslušnými institucemi a ministerstvem zahraničních věcí země, z níž dokument pochází. Pro více informací o zahraničních dokumentů a postupů naleznete na stránce o superlegalizícii naší dceřiné společnosti v zahraničí.

  • Superlegalizace zastupitelským úřadem, kdy je dokument superlegalizovaný pro účely v ČR reprezentativní institucí, která je akreditována pro zemi, jejíž orgán dokument vydal.

Doporučení: Pokud nastane situace, kdy subjekt, který má zájem superlegalizovat dokument v zahraničí pro použití v ČR, nemá možnost požádat o ověření příslušné instituce, může požádat příslušný zastupitelský orgán o poskytnutí informací jak postupovat v takové situaci.