Dne 19. ledna 2017 Guatemala přistoupila k Haagské úmluvě ze dne 5. října 1961 o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Úmluva o Apostile). Od 18. září 2017 se proto Guatemala dohodla, že začne přijímat apostily k legalizaci dokumentů. Guatemala nyní bude mít služby apostily mezi všemi členy Haagské úmluvy a smluvních stran.

Apostila s.r.o. vám proto může poskytnout službu apostilování dokumentů z USA, které budou apostilováne pro použití v Guatemale. Kromě naší služby apostily v EU, nabízíme naše služby také v USA a to v : New York City & Washington, DC legalizační službu a mobilní notářskou veřejnou službu v New Yorku pro vás nebo vaše klienty v místní oblasti NYC, Westchesteru a Long Islandu.

Jsme schopni apostilovat všechny typy dokumentů. Některé dokumenty vyžadují federální apostilu a některé tu státní. Zde jsou některé z dokumentů, které jsme schopni apostilovat:

 • Agenturní smlouva
 • Přidělování
 • Obchodní dopis
 • Osvědčení o analýze
 • Osvědčení o volném prodeji
 • Osvědčení o původu
 • Osvědčení o stavu
 • Obchodní faktura
 • ISO certifikát
 • Stanovy
 • Stanovy organizace
 • Rozhodnutí dozorčí rady
 • Obchodní licence
 • Osvědčení o změně
 • Osvědčení o existenci
 • Osvědčení o dobrém stavu
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Osvědčení o výkonu funkce
 • Osvědčení o fúzi
 • Osvědčení o registraci
 • Firemní stanovy
 • Dokument FDA
 • Patentové přiřazení
 • Přiřazení ochranné známky
 • Distributorská smlouva
 • Autorizační dopis
 • Plná moc
 • Technický list
 • Čestné prohlášení – jakýkoli podepsaný a řádně notářsky ověřený dokument
 • Rodný list
 • Úmrtní list
 • Řidičský průkaz
 • Cestovní pas
 • Soudní záznam – trestní rejstřík
 • Rozvodový certifikát
 • Vzdělávací dokumenty – diplom, protokol
 • Místní policejní kontrola
 • Manželská licence
 • Lékařské dopisy
 • Žádný záznam manželství – dopis o prokázání nemanželství
 • Dokument opravňující cestovat
 • Plná moc
 • Dopis sociálního zabezpečení
 • Pověření učitele
 • Certifikát Agentury na ochranu životního prostředí (EPA)
 • Osvědčení o vývoru
 • Certifikát farmaceutických výrobků. (CPP)
 • Osvědčení pro zahraniční vládu (CFG)
 • Osvědčení o původu
 • Vývozní certifikát pro živočišné produkty (USDA)
 • FBI kontrola (FBI)
 • Osvědčení o volném prodeji místní obchodní komorou nebo vydané americkou

Správou potravin a léčiv (FDA)

 • Osvědčení o imigraci (DHS)
 • Naturalizační certifikát od amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS)
 • Certifikát pouze pro neklinický výzkum
 • Patentový certifikát (USPTO)
 • Rostlinolékařský nebo rostlinný certifikát
 • Ochranné známky (USPTO)
 • Veterinární osvědčení (USDA)
 • Dokumenty Federálního soudu USA

Navštivte Apostila.cz nebo zavolejte pro více informací ohledně získání apostily pro vaše dokumentu do GUATEMALY. Apostila.cz Vám také může pomoci k získání dokumentu Apostily podle úmluvy ze dne 5. října 1961 o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.