Ve státě Minnesota vydává apostily státní tajemník Mark Ritchie v Saint Paul.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

·         Dokumenty musí být vydány v státě Minnesota.

·         Notářské doklady musí obsahovat prohlášení o potvrzení, které je datováno a podepsáno platnou aktuální provizí.

·         Matriční záznamy musejíí být originály, ověřené kopie podepsané úředníky země / státu nebo Stevem Elkinsem, státním tajemníkem.

·         Dokumenty, které jsou fotokopiemi a nejsou originály nebo nejsou správně podepsány, nejsou pro apostilizaci přijaty.

·         Akademické dokumenty musí být vydávány správním úřadem nebo kanceláří tajemníka a musí být ověřeny potvrzením.

·         V případě potřeby můžete od kraje, kde jste se oženili, získat nové kopie manželského listu.Apostille Minnesota

Apostila Minnesota kontakty:

Navštivte osobně nebo zašlete dokumenty na adresu:
Minnesota Secretary of State
Retirement Systems of Minnesota Building
60 Empire Drive, Suite 100
Saint Paul, MN 55103
Mobil: (651) 296-2803

Webová stránka: http://www.sos.state.mn.us/index.aspx?page=984
Email:  notary.sos@state.mn.us

Cena a doba zpracování:
Cena je 5 USD za apostilu s platbou „státnímu tajemníkovi“.
Doba zpracování je tentýž den při osobním setkání nebo 2-4 dny pro poštovní objednávky