Ve státě Minnesota vydává apostily státní tajemník Mark Ritchie v Saint Paul.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

·         Dokumenty musí být vydány v státě Minnesota.

·         Notářské doklady musí obsahovat prohlášení o potvrzení, které je datováno a podepsáno platnou aktuální provizí.

·         Matriční záznamy musejíí být originály, ověřené kopie podepsané úředníky země / státu nebo Stevem Elkinsem, státním tajemníkem.

·         Dokumenty, které jsou fotokopiemi a nejsou originály nebo nejsou správně podepsány, nejsou pro apostilizaci přijaty.

·         Akademické dokumenty musí být vydávány správním úřadem nebo kanceláří tajemníka a musí být ověřeny potvrzením.

·         V případě potřeby můžete od kraje, kde jste se oženili, získat nové kopie manželského listu.Apostille Minnesota