Apostily vydává ve státě Mississippi v notářské apostilské kanceláři v Jacksonu Delbert Hosemann, státní tajemník.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

·         Dokumenty musí být vydávány ve státě Mississippi.

·         Notářsky ověřené dokumenty musí být notářsky ověřeny a musí obsahovat datum, provizi a osvědčení.

·         Chcete-li získat apostilu pro matriční záznamy, jako jsou rodné listy, úmrtní listy nebo oddací listy, musíte předložit originály ověřených kopií s podpisem Judy Moulderové, státního tajemníka a ředitele statistik zdraví a matričních záznamů na ministerstvu zdravotnictví Mississippi.

·         U apostilu vydávaných pro školní záznamy, jako jsou diplomy a přepisy, potřebujete notářsky ověřené kopie z kanceláře školního tajemníka.