Mezi dokumenty, které můžete apostilizovat ve státě Wisconsin, jsou matriční záznamy, jako jsou rodné, manželské, rozvodové a úmrtní listy, obchodní dokumenty, jako jsou zakládací listiny, obchodní stanovy, plné moci a školní záznamy vydané školami nebo univerzitami v Wisconsin.