Ve státě Virginie apostily vydává tajemník společenství Virginie v Richmondu.

Dokumenty předložené k apostile ve Virginii musí splňovat následující pokyny:

  • V případě matričních záznamů musíte předložit ověřené kopie vydané státním tajemníkem nebo zástupcem tajemníka Matriky ve Virginii za posledních 12 měsíců. U dokladů o manželství vydaných obvodním soudem s „trojitou pečetí“, včetně pečetí úředníka a soudce obvodního soudu.
  • Doklady o úmrtí vydané ministerstvem zdravotnictví v černobílé kopii lze podat k apostile, pokud k úmrtí došlo nejpozději čtyři týdny od okamžiku žádosti o apostilu.
  • Notářské doklady musí být opatřeny razítkem, podepsány a datovány notářským úřadem během posledních 12 měsíců a musí obsahovat potvrzení.
  • Obchodní dokumenty předložené k apostile musí být vydány Státní korporační komisí během posledních 12 měsíců.
  • Diplomy, přepisy a jiné školní záznamy předložené k apostile musí být notářsky ověřeny a vydány školskými úřady.

Nové kopie