Ve státě Washington jsou apostily vydávány divizí státních korporací státního tajemníka ve Washingtonu.

Dokumenty předložené k apostile ve Washingtonu musí splňovat následující pokyny:

  • Rodné listy, manželské a úmrtní listy předložené k apostilizaci matriční záznamy musí být ověřené kopie vydané státním tajemníkem nebo zdravotním úředníkem. U manželských listů musí být ověřené kopie vydávány okresními auditory a pro rozvodové vyhlášky musí být vydávány úředníkem vyššího soudu.
  • K tomu, abyste mohli apostilizovat školní záznamy vydané vysokou školou nebo univerzitou, potřebujete ověřené kopie vašich dokumentů vydané ředitelem nebo tajemníkem univerzity opatřené školní pečetí.