Ve státě Vermont apostily vydává kancelář státního tajemníka Vermontu v Montpelieru, Jim Condos.

Dokumenty předložené k apostille ve Vermontu musí splňovat následující pokyny:

·         Rodné listy, manželské a úmrtní listy předložené k apostilizaci nebo jine matriční záznamy musí být originály ověřených kopií vydaných radním nebo městským úředníkem, ministerstvem zdravotnictví Vermont nebo správcem státních záznamů ve Vermontu.

·         Vaše dokumenty musí být notářsky ověřeny platným pověřeným notářem a musí obsahovat notářské razítko, podpis a datovaný notářský akt.

·         Abyste mohli apostilizovat školní záznamy, jako jsou diplomy nebo přepisy vydané univerzitou ve Vermontu, potřebujete notářsky ověřené kopie vydané ředitelem školy nebo tajemníkem.