Ve státě Vermont apostily vydává kancelář státního tajemníka Vermontu v Montpelieru, Jim Condos.

Dokumenty předložené k apostille ve Vermontu musí splňovat následující pokyny:

·         Rodné listy, manželské a úmrtní listy předložené k apostilizaci nebo jine matriční záznamy musí být originály ověřených kopií vydaných radním nebo městským úředníkem, ministerstvem zdravotnictví Vermont nebo správcem státních záznamů ve Vermontu.

·         Vaše dokumenty musí být notářsky ověřeny platným pověřeným notářem a musí obsahovat notářské razítko, podpis a datovaný notářský akt.

·         Abyste mohli apostilizovat školní záznamy, jako jsou diplomy nebo přepisy vydané univerzitou ve Vermontu, potřebujete notářsky ověřené kopie vydané ředitelem školy nebo tajemníkem.

Apostila Vermont kontakty:

Navštivte osobně nebo zašlete dokumenty na adresu:
Vermont Secretary of State
VT State Archives & Records Administration
Attn. Kathy Watters
1078 U.S. Route 2 – Middlesex
Montpelier, VT 05633-7701
Mobil: (802) 828-3700

Webová stránka: https://www.sec.state.vt.us/archives-records/certifications
Email: kathy.watters@sec.state.vt.us

Cena a doba zpracování:
Cena je 2 USD za apostiu s platbou do „Vermontského státního archivu“.
Doba zpracování je tentýž den při osobním setkání nebo 1-2 dny pro poštovní objednávky.