Ve státě Oregon apostily vydává úřad kanceláře Kate Brown, státní tajemník Oregonu v Salemu.

Dokumenty předložené k apostille musí splňovat následující pokyny:

  • Dokumenty musí být notářsky ověřeny notářským úřadem a musí obsahovat potvrzení, notářský podpis a razítko a datum notářského ověření.
  • Chcete-li získat apostilu k rodnému, úmrtnímu, oddacímu listu a dalším důležitým záznamům, musíte předložit ověřené záznamy s podpisem státního tajemníka pro matriční úřad nebo Oregonské zdravotnické statistické centrum v Portlandu. Kopie vydané krajem nejsou pro apostilizaci přijatelné.
  • Ověřené kopie předložené k apostile musí být vydány během posledních 10 let.
  • K apostilizaci školních záznamů potřebujete notářsky ověřenou kopii vydanou vaší školou nebo univerzitou.
  • Ověřené kopie rozvodu musí obsahovat podpis úředníka nebo soudce.

Mezi další dokumenty, které lze v Oregonu apostilizovat patří: osvědčení o fúzi, zakládací listiny, rodné listy, oddací listy, osvědčení o rozvodu a úmrtí, obchodní stanovy, plné moci.