Ve státě Pensylvánie vydává apostily tajemník pennsylvánského společenství v Harrisburgu.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Úřední dokumenty potřebují pečeť a podpis úředníka pennsylvánské vlády, uschovatele matrik.
  • Dokumenty vydané na úrovni kraje s podpisem asistenta nebo zástupce úředníka nemohou být předloženy k apostile. Musí je podepsat okresní úředník.
  • Osvědčení o oddací listině s podpisem duchovního nejsou přijatelné. Musí být vydány a musí být opatřeny podpisem úředníka sirotčího soudu nebo registrem závětí.
  • Rodné nebo úmrtní listy vydané místními tajemníky nejsou pro apostilu přijímány. Živé záznamy musí být vydávány a podepsány státním tajemníkem Marina OReilly Matthewem.
  • Chcete-li učit apostilizovat školní záznamy vydané ve státě Pensylvánie, musí být vydány tajemníkem školy a notářsky ověřeny notářským úřadem v Pensylvánii.