Ve státě Oklahoma jsou apostily vydávány kanceláří ministra Oklahomy v Oklahoma City, Chrisem Benge.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Matriční záznamy předložené k apostilizaci musí být ověřené kopie vydané Ministerstvem zdravotnictví v Oklahomě za posledních 12 měsíců (1 rok) s podpisem soudních úředníků a státního tajemníka Ministerstva zdravotnictví v Oklahomě.
  • Přijatelné notářské dokumenty musí zahrnovat úvahy notářsky ověřené notářským úřadem v Oklahomě.
  • Dokumenty smluv manželských a rozvodových nařízení předložené k apostilizaci musí být vydány v posledním roce.
  • Abyste mohli apostilizovat školní záznamy, jako jsou diplomy nebo přepisy, potřebujete notářsky ověřené kopie od tajemníka univerzity nebo ředitele školy.

Nové kopie

Nové kopie matričních záznamů lze získat z Ministerstva zdravotnictví Oklahomy. Nové kopie notářsky ověřených dokumentů lze získat od soudního krajského úředníka v příslušném kraji.