Ve státě Ohio jsou apostily vydávány zákaznickým servisním střediskem v Columbusu.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Musí být notářsky ověřené notářským úřadem v Ohiu.
  • Je-li notářský úřadem právník s provizí, jejíž platnost neuplynula, nemusíte získat certifikát od krajského úředníka a dokument lze apostilizovat přímo na SOS.
  • Protože státní tajemník nyní má všechny notářské podpisy v evidenci k ověření, již nevyžaduje podpisy, které musí být ověřeny okresním úředníkem.
  • Pro apostilu na virtuálních záznamech, jako jsou rodné listy a úmrtní listy, potřebujete ověřené kopie vydané a podepsané tajemníkem z Ministerstva zdravotnictví v Ohiu se zvýšenou / reliéfní pečetí.
  • Abyste mohli uzavřít manželské smlouvy nebo osvědčení, musíte mít ověřené kopie podepsané soudcem a opatřené pečetí soudního soudu.
  • Chcete-li získat apostilu pro školní záznamy vydané univerzitami a jinými vzdělávacími institucemi v Ohiu, potřebujete notářské dokumenty včetně čestného prohlášení podepsaného úředníkem školy, ředitelem nebo tajemníkem univerzity před notářským úřadem
  • K rozkazům a rozsudkům o rozvodu apostille potřebujete ověřené kopie opatřené pečetí okresního úředníka.