Ve státě New York apostily pro osvědčení o narození, manželství, rozvodu a smrti, zakladatelské listiny, plné moci a akademické záznamy vydává státní tajemník New Yorku.