Ve státě Severní Dakota apostilu vydává kancelář Alvina Jaegera, státní tajemník Severní Dakoty v Bismarcku.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • U dokumentů ověřených notářem v Severní Dakotě bude platnost notářské komise ověřena úřadem státního tajemníka Severní Dakoty.
  • Notářské dokumenty by měly obsahovat: osvědčení o notářských úkonech nebo potvrzení, a to buď v cloudu, nebo ručně psané, datum, kraj, v němž je notář zaregistrován, a datum uplynutí platnosti provize. Musí také mít podpis notáře odpovídající podpisu v souboru.
  • Chcete-li získat apostilu pro rodné, úmrtní nebo oddací listy a jiné úřední doklady, potřebujete ověřené kopie vydané státním tajemníkem matričního úřadu nebo krajským úředním zapisovatelem soudce obvodního soudu. Dokumenty s podpisem Darin Meschke jsou také přijatelné pro apostilu.
  • Chcete-li apostilizovat školní záznamy vydané vzdělávací institucí v Dakotě, potřebujete kopii vydanou ředitelem školy nebo tajemníkem univerzity, která obsahuje celé jméno studenta, akademický rok, jméno a adresu školy a je třeba uvést, že student má plně splnil požadavky školy.

Nové kopie matričních záznamů lze získat z Ministerstva zdravotnictví, Mobil (701) 328-2360 nebo e-mailem na vitalrec@nd.gov. Nové kopie soudních dokumentů ověřených státním úředníkem nebo notářsky ověřených notářským úřadem lze získat z příslušného okresu.

Apostille North Carolina

Apostila Severní Dakota kontakty:

Mail documents or Osobně:
North Dakota Secretary of State
Authentications Division
600 E. Boulevard Ave. Dept. 108
Bismarck, ND 58505

Mobil (701) 328-2901
Webová stránka: http://www.nd.gov/sos/notaryserv/authentications-by-apostille.html

Email:  sosaccnot@nd.gov

Cena a doba zpracování:
Cena je 10 USD za apostilu s platbou „státnímu tajemníkovi Dakoty“.
Doba zpracování je tentýž den při osobním setkání nebo 3 dny pro poštovní objednávky.