Ve státě New Jersey můžete získat kopie matričních záznamů od Ministerstva zdravotnictví v New Jersey, Ministerstvo vitální statistiky (Mobil: 609.292.40870).