Ve státě New Hampshire apostily vydává úřad Williama M. Gardnera New Hampshire statním úředníkem v Concordu.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

·         K apostilizaci rodných, úmrtních a manželských listů a dalších důležitých záznamů potřebujete ověřené kopie podepsané Stephenem M. Wurtzem, úřadujícím státním tajemníkem nebo Williamem R. Boltonem, státním tajemníkem Jr. a vydaným ministerstvem vitální statistiky.

·         Doklady opatřené podpisem radních nebo městských úředníků je třeba notářsky ověřit, aby byly přijatelné pro apostilizaci. Notářsky ověřené doklady musí obsahovat datum, razítko nebo pečeť a podpis notáře nebo rejstřík důstojníků spravedlnosti v dobrém stavu.

·         Ověřené kopie školních dokumentů vydaných novými hampshireskými univerzitami nebo středními školami musí být řádně ověřeny a podepsány tajemníkem školy, aby byly přijatelné pro apostilizaci.