Ve státě Nové Mexiko jsou apostily vydávány kanceláří Dianny J. Duranové, státní tajemnicí Nového Mexika v Santa Fe.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Dokumenty musí být vydány v Novém Mexiku státním tajemníkem matričního úřadu, notářem nebo krajským úředním zapisovatelem.
  • Dokumenty z kategorie matričních záznamů musí být vydány státním tajemníkem matričního úřadu a musí být opatřeny podpisem Marie Anne Escudero nebo Celine Sanchez.
  • Aby mohly být notářské dokumenty přijaty pro apostilizaci, musí být doprovázeny notářským prohlášením a razítkem prokazujícím obdržení osvědčení o jmenování potvrzujícím notáře.
  • K získání apostily pro školní záznamy vydané ve státě Mexiko potřebujete notářsky ověřenou kopii od školního tajemníka.