Ve státě Maryland jsou apostily vydávány kanceláří Johna P. McDonougha, státního tajemníka Marylandu v Annapolisu.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Notářské dokumenty musí být ověřeny úředníkem okresního obvodu v kraji, kde je notář registrován, a musí obsahovat notářský podpis potvrzující totožnost osoby podepisující dokumenty.
  • Chcete-li získat rodné a úmrtní listy vydané v Marylandu, potřebujete originální ověřené kopie podepsané Julií Davidson Randall nebo Genevou Sparks, aktuálně přijatelnými státními tajemníky.
  • Rozhodnutí o rozvodu a další soudní dokumenty předložené k apostilizaci musí být ověřeny úředníkem obvodního soudu v Marylandu.
  • Školní záznamy, jako jsou přepisy nebo diplomy vydané univerzitou v Marylandu, jako je Johns Hopkinsova univerzita, Towsonova univerzita, University of Baltimore a další, musí být kopie vydávané úřadem školy, notářsky ověřeny a ověřeny úředníkem kraje.