Apostily vydává v Massachusetts kancelář Massachusetts se státním tajemníkem Williamem Francisem Galvinem v Bostonu.

Dokumenty předložené k apostille musí splňovat následující pokyny:

  • Všechny dokumenty předložené k apostilizaci musí být vydány ve státě Massachusetts.
  • Dokumenty vydané smírčím soudcem, městským úředníkem nebo soudním úředníkem mohou být předloženy k apostilizaci.
  • V případě notářsky ověřených dokumentů musí obsahovat notářský podpis, datum, potvrzení a čestné prohlášení a musí být potvrzeny úředníkem kraje, kde je notář registrován.
  • Osvědčení o narození, úmrtí a manželství musí být vydávána a podepsána současným státním tajemníkem matričního úřadu Stanley E. Nybergem. Osvědčení o sňatku s podpisem městského úředníka lze předložit k apostilizaci.
  • V případě matričních záznamů mějte na paměti, že fotokopie životně důležitých záznamů nelze notářsky ověřovat.