Apostily vydává ve státě Louisiana Tom Schedler, státní tajemník státu Louisiana v Baton Rouge, který ověřuje podpisy úředníků ve státě Louisiana, krajských úředníků, státních tajemníků a notářů.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Notářské dokumenty předložené k apostilizaci vyžadují podpis a datum notáře v dobrém stavu, úplné potvrzení a tištěné jméno pod podpisem.
  • Rozvodové dokumenty předložené k apostilizaci musí být ověřené kopie s podpisem soudního úředníka nebo zástupce šerifů Ex-Officio.
  • Školní záznamy, jako jsou přepisy a diplomy, vyžadují podpis tajemníka vysoké školy vrchního ředitele univerzity.
  • Matriční záznamy předložené k apostilizaci musí být ověřené kopie podepsané státním tajemníkem matričního úřadu.
  • V Louisianě rodné a úmrtní listy nejsou veřejnými záznamy. O kopie matričních záznamů může požádat pouze osoba uvedená v dokumentu nebo rodinný příslušník.

Nové kopie matričních záznamu lze získat na matričním úřadě.