Ve státě Kentucky jsou apostily vydávány kanceláří Alison Lundergan Grimes, ministr Kentucky ve Frankfortu pouze pro dokumenty pocházející z Kentucky.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Notářsky ověřené dokumenty musí být notářsky ověřeny notářským úřadem s aktivním zadáním, podepsané okresním úředníkem a ověřeny krajským nebo zástupcem úředníka.
  • Matriční záznamy musí být ověřenými kopiemi certifikátů podepsaných matričním úřadem a Paulem F. Roycem, současným státním tajemníkem Ministerstva zdravotnictví a statistik vitality a ověřeným krajem nebo náměstkem.
  • Rozvodové dokumenty musí být ověřenými kopiemi rozvodových vyhlášek vydaných soudem a podepsaných soudcem a obvodem nebo okresním úředníkem.
  • Obchodní dokumenty předložené k apostilizaci musí být ověřenými kopiemi dokumentů nebo osvědčení o dobré pověsti.
  • Školní záznamy, jako jsou diplomy a přepisy, musí být podepsány notářským úřadem zaregistrovaným ve Společenství v Kentucky a notářské ověření musí být potvrzeno zapisovatelem okresního úředníka