Ve státě Kansas apostily vydává Kris W. Kobach, státní tajemník Kansasu v Topece a notářský úředník.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

·         Aby byly notářské dokumenty přijatelné pro apostilizaci, musí zahrnovat ruční podpis, datum, razítko, úplný blok potvrzení notářským ověřením a musí být správně notářsky ověřeny, protože jakákoli chyba v notářském úkonu činí apostilizaci nemožnou.

·         Pro soudní rozhodnutí, rozvodové vyhlášky a další soudní dokumenty musíte předložit ověřené kopie vyhotovené státním soudem, abyste získali apostilu.

·         Narození, manželství, úmrtní listy a další důležité záznamy musí mít podpis státního tajemníka Kansasu od matričního úřadu, ministerstvo zdravotnictví.

·         Chcete-li prokázat status “svobodný”, nazvaný také „dosud žádný manželský dopis“, musíte si vyžádat manželský průkaz, v němž je uveden počet let, ve kterých se má hledat. Osoby, které byly vdané a rozvedené, musí v době hledání připravené kopie těchto dokumentů.