Ve státě Iowa vydává apostily úřad obchodních služeb Matta Schultze, státního tajemníka Iowy v Des Moines.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

·         Pro dokumenty představující školní záznamy, jako jsou diplomy nebo přepisy vydané univerzitou ze státu Iowa, jako je University of Iowa, University of Northern Iowa, Grinnell College a další, potřebujete: úředně a notářsky ověřené úřední dokumenty vydané tajemníkem univerzity, kterou jste absolvovali, a dopis, který potvrzuje, že je vaše univerzita akreditována, vydaná komisí pro vysoké učení.

·         K získání apostil pro matriční záznamy, jako jsou rodné listy, oddací listy nebo úmrtní listy, potřebujete dokumenty vydané okresními zapisovateli a místními tajemníky.

·         Kopie soudních dokumentů a matrik nemohou být notářsky ověřeny veřejnými notáři.

·         Státní tajemník Iowy bude ověřovat nebo přijímat pouze podpisy vyhlášených notářů s aktivními provizemi.