U dokumentů pocházejících ze státu Indiana je orgánem poskytujícím služby apostille úřad státního tajemníka Indiany v Indianapolis – Connie Lawsonovou.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Můžete požádat o apostilizaci stanov, zmocnění a jiných soukromých a obchodních dokumentů a také o důležité záznamy, jako jsou rodné listy, manželství, rozvodové listy nebo úmrtní listy, pokud jsou dokumenty podepsány vládním úředníkem nebo notářským úřadem.
  • V případě apostil požadovaných pro matriční záznamy, nejsou záznamy vydané na úrovni krajů přijatelné. Pouze ověřené kopie vydané ministerstvem zdravotnictví. Pokud potřebujete apostilizovat dokumenty, jako jsou rozvodové vyhlášky nebo manželské licence, potřebujete ověřenou kopii dokumentu úředníka obvodního soudu z kraje, kde byly vydány původní dokumenty.
  • U akademických dokumentů, jako jsou diplomy, přepisy nebo jiné záznamy vydané Purdue Univerzitou, Indiana Univerzitou nebo Univerzitou Notre Dame, musí být dokumenty správně notářsky ověřeny, aby byly přijatelné pro apostilu.