Ve státě Illinois vydává apostily pro zahraniční využití Jesse White, státní tajemník Illinois, za asistence oddělení indexů v Springfieldu a Chicagu.

Dokumenty předložené k apostille musí splňovat následující pokyny:

·         Dokumenty musí být vydány ve státě Illinois a musí být podepsány a ověřeny místním / státním tajemníkem, notářem nebo obvodním nebo okresním úředníkem.

·         Pro matriční záznamy potřebujete nejprve kopii ověřenou okresním úředníkem nebo vystavenou úřadem místního tajemníka na Illinois oddělení veřejného zdraví. Pro manželský průkaz potřebujete pouze ověřenou kopii od krajského úředníka.

·         Aby bylo osvědčení o rozvodu přijatelné pro apostil, musí být potvrzeno úředníkem obvodního soudu.

·         Akademické záznamy a dokumenty musí být úředně vydány školním tajemníkem, podepsány školským úředníkem a řádně notářsky ověřené, s notářským podpisem, připojeným razítkem a potvrzením.

·         Aby mohly být obchodní dokumenty předloženy k apostile, musí být notářsky ověřeny obchodní dokumenty, jako je registrace ochranných známek, osvědčení o fúzích a dokumenty obchodní organizace uložené v Illinois SOS.

·         Můžete také předložit k apostilizaci soukromé dokumenty, jako jsou dokumentace k adopci, listiny a další dokumenty, pokud jsou ověřeny jako přesné kopie originálních dokumentů.