Pro stát Idaho je orgánem vydávajícím apostily pro veřejné a soukromé dokumenty Ben Ysursa, státní tajemník Idaho, v Boise. Notářští úředníci a zástupci jsou také oprávněni SOS vydávat apostily.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

·         Dokumenty musí být vydány v Idahu.

·         Notářské dokumenty musí obsahovat notářský podpis, notářské razítko a vyplněné potvrzení.

·         Matriční záznamy musejí být ověřené kopie vydané a podepsané James B. Aydelotte, státním tajemníkem matričního úřadu.

·         Školní záznamy, jako jsou diplomy a přepisy, musí být podepsány tajemníkem školy a před odesláním k apostilizaci musí být ověřeny.