Ve státě Severní Karolína jsou apostily vydávány kanceláří Elaine F. Marshallovou, státní tajemnicí Severní Karolíny v Raleighu.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Dokumenty musí být notářsky nebo úředně ověřeny ve státě Severní Karolíny.
  • Pokud vaše dokumenty nejsou v angličtině, musíte poskytnout úřední překlad.
  • Ověřené doklady, jako jsou rodné a úmrtní listy, musí vydávat NC matriční úřad, NC Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, Rejstřík zákonů, Legislativní služby, advokátní kanceláří nebo podepsané Gustavem Fernandezem, státním tajemníkem.
  • Aby bylo přijatelné k apostilizaci, je třeba, aby úředník vyššího soudu nebo soudní úředník soudu, ve kterém došlo k rozvodu, vydal ověřené kopie rozvodových dokumentů.
  • K dokumentům notářským ověřeným notářským úřadem v Severní Karolíně musí patřit: notářské prohlášení (potvrzení), podpis notáře, notářské razítko, stát a kraj, kde je dokument vyhotoven, a datum uplynutí platnosti notářské komise.
  • Chcete-li získat apostilu pro školní záznamy, jako jsou diplomy, přepisy nebo vysvědčení, potřebujete ověřené kopie od školního tajemníka notářsky ověřené notářským úřadem v Severní Karolíně.

V Severní Karolíně jsou k dokumentu připojeny apostily lepidlem.