Ve státě Nebraska jsou apostily vydávány ministerstvem pro obchodní služby a vydávání licencí státního tajemníka státu Nebraska, Johnem A. Galeem v Lincolnu.

Dokumenty předložené k apostile v Nebrasce musí splňovat následující pokyny:

  • Doklady předložené k apostilizaci rodných a úmrtních listů musí být originály ověřených kopií vydaných ministerstvem zdravotnictví a / nebo státním tajemníkem matričního úřadu.
  • Abyste získali apostilu pro manželské licence, potřebujete ověřené kopie vydané Nebraskou katedrou lidských zdrojů nebo statistik vitálů nebo kopii vydanou na úrovni krajského úředníka. Osvědčení o zachování zájmu nejsou přijatelné.
  • K apostilizaci rozhodnutí o rozvodu potřebujete originální ověřenou kopii vydanou službami HHS nebo Vital Statistics Bureau.
  • Dokumenty předložené k apostilizaci školních záznamů vydané školou nebo univerzitou v Nebrasce musí být úředně ověřené kopie vydané školským tajemníkem s originálním podpisem úředníka školy.
  • Notářské dokumenty musí obsahovat řádně provedené potvrzení.