Ve státě Montana apostily vydává úřad Lindy McCullochové, státní tajemník Montany v Heleně.

Dokumenty předložené k apostille musí splňovat následující pokyny:

  • Dokumenty musí být vydány ve státě Montana.
  • Dokumenty z kategorie matričních záznamů jako jsou manželské, rodné a úmrtní listy, musí být originální a musí mít podpis Jamese R. Edgara, státního tajemníka nebo podpis okresního zapisovatele. Rovněž je třeba, aby dokumenty nebyly starší 5 let. Máte-li starší kopii, požádejte o novou kopii v kanceláři zapisovatele kraje nebo v kanceláři matričního úřadu státu Montana.
  • Abyste mohli apostilizovat školní záznamy vydané vzdělávacími institucemi z Montany, jako je University of Montana, Carroll College a další, potřebujete notářsky ověřené kopie vydané tajemníkem školy nebo ředitelem střední školy. Ověřené kopie by měly obsahovat tato slova: „V den“, „Já, níže podepsaný, tímto potvrzuji, že se jedná o pravdivý a originální diplom nebo přepis“, „Vydáno jménem školy“, „Podpis ředitele školy nebo tajemníka“, „Jméno a titul “.
  • Pokud potřebujete notářsky ověřovat plnou moc, kopie pasů, řidičských průkazů a obecných obchodních dokumentů, není třeba notářského osvědčení od krajského úředníka. Přesto je třeba dokumenty správně notářsky ověřovat v souladu s notářskými pravidly v Montaně, včetně prvků v notářském bloku.