Udělej si sám

Ve státě Alabama jsou apostily vydávány pro veřejné i soukromé dokumenty státním tajemníkem státu Montgomery.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Musí mít podpis a raženou pečeť současného státního tajemníka Alabamy a ředitele Centra pro statistiku zdraví, Catherine Molchan Donald, podpis dědického soudce, obvodního úředníka a podpis a pečeť veřejného notáře v Alabamě.
  • Dokumenty nesoucí podpis Dorothy S. Harshbargerové nejsou pro apostilu přijímány.
  • Notářsky ověřené dokumenty musí mít individuální notářské ověření okresu vydanou okresním zapisovatelem.
  • Školní přepisy a diplomy vydané univerzitami v Alabamě musí mít před podáním žádosti o apostilu podpis notáře z Alabamy. Pouze školní pečeť a podpisová autorita nejsou vhodné.
  • Jsou-li manželské a rozvodové dokumenty veřejné a mohou být vyžádány kýmkoliv, mají duplikáty matričních záznamů omezený přístup a mohou si je vyžádat pouze osoby uvedené v dokumentu nebo člen rodiny (matka, otec, manžel, manželka, děti a sourozenci).