Odjíždíte za prací či studiem do zahraničí? Plánujete uzavřít manželství v cizině? Nacházíte se v situaci, kdy potřebujete předložit úřední listinu vydanou českým orgánem v zahraničí? Pokud se stěhujete do zahraničí nebo plánujete svatbu v cizině, může to být velmi vzrušující, ale také náročné. Je důležité si uvědomit, že s tímto procesem mohou být spojeny různé administrativní a právní kroky, které je třeba vyřídit, aby vše proběhlo hladce a bez problémů. V následujícím článku se dozvíte odpovědi na nejčastější otázky týkající se vyššího ověřování listin (tzv. superlegalizace).

Na jaké dokumenty zajistíme superlegalizaci?

Služby superlegalizace zajistíme např. pro: výpisy z rejstříku trestů, plné moci, oddací listy, rodné listy, vysokoškolské diplomy, výpisy z obchodního rejstříku, zdravotní doklady, výpisy o právní způsobilosti k uzavření manželství či patenty.

Které orgány se podílí na superlegalizaci listin?

Nejprve je třeba nechat listinu legalizovat na ministerstvu, pod jehož působnost spadá úřad, který danou listinu vydal. Poté následuje ověření na Ministerstvu zahraničních věcí. Následně je nutné nechat listinu superlegalizovat na zastupitelském úřadě, kde bývá také požadován soudně ověřený překlad. Jako poslední potvrdí pravost originálu i překladu zastupitelský úřad země, pro kterou potřebujeme superlegalizaci.

Apostila či superlegaliazce?

Apostila i superlegalizace jsou metody ověření veřejných listin, které potvrzují jejich pravost a úřady v zahraničí mohou tyto dokumenty bez obav považovat za legitimní. České úřady tedy poskytují zahraničním institucím potvrzení, že daná listina je autentická a nejedná se o padělek. Je vhodné si předem zjistit, jaký druh ověření listin daný stát vyžaduje. Apostila je uznávána a vyžadována v zemích, které jsou signatáři tzv. Haagské úmluvy, zatímco superlegalizace listin je nutná u všech zemí, které nejsou signatáři tzv. Úmluvy o apostile a ani nemají s Českou republikou sjednanou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů.

Příklad zemí, které jsou součástí Haagské úmluvy: Albánie, Chorvatsko, Finsko, Lucembursko, Libérie…Kompletní seznam zemí, které jsou součásti Haagské úmluvy o zrušení požadavku legalizace zahraničních veřejných listin, naleznete zde: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Do jakých zemí je nutná superlegalizace?

Superlegalizace je potřebná pro všechny země mimo Evropskou unii, které nejsou signatáři Úmluvy o apostile a ani nemají s Českou republikou uzavřenou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů. Jedná se např. o Čínu, Vietnam, Thajsko, Irán, Spojené arabské emiráty, Kanada, Kuvajt.

Kolik stojí superlegalizace?

Výše nákladů na vyšší ověřování listin závisí na druhu dokumentu a zemi, pro kterou je potřeba listiny ověřit. Dále je důležité brát v úvahu, kolik úřadů je potřeba navštívit a jaké poplatky si úřady účtují za poskytnutí svých služeb. Zajímá vás jakákoliv informace nebo cena superlegalizace? Neváhejte nás kontaktovat.

Nechcete nechat nic náhodě a ztrácet čas všemi těmito byrokratickými úkony, neváhejte a svěřte administrativu zkušeným profesionálům.