Pokud přemýšlíte nad trvalým usazením v zahraničí, případně studiem, podnikáním nebo uzavřením sňatku je třeba předložit různé listiny.

Celý proces začíná rodným listem a pokračuje doklady o vzdělání, oddacím listem, živnostenským oprávněním, výpisem z obchodního rejstříku až po výpis z rejstříku trestů. Zdá se, že budete mít na starosti spoustu papírování.

V první řadě nestačí si z domu vzít originály v češtině a pouze jejich předložit úředníkem v zahraničí Existuje však způsob, jak si celé vyřizování zjednodušit a to tak, že všechny potřebné záležitosti za Vás vyřídíme a záleží jen na Vás jakým směrem se budete v zahraničí ubírat

Prvním variantou je vybavení apostily

V tomto případě to představují země, s nimiž má Slovenská republika sjednanou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů. Jde o tzv. apostilu, kdy se konečné ověření zajišťuje v zemi vystavení listiny. Toto konečné ověření má na starosti tzv. apostilný orgán, kterým jeu nás např. Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo spravedlnosti či Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Druhá varianta představuje superlegalizace

Pokud s některými zeměmi nedošlo k podpisu úmluvy o apostilou, nastupuje nejvyšší stupeň ověření listin předkládaných v cizině. Jde o takzvanou Superlegalizace a musíte ji podstoupit v zemích:

– Čína
– Egypt
– Indie
– Irák
– Írán
– Itálie
– Katar
– Korea
– Lucembursko
– Německo
– Peru
– Saúdská Arábie
– Slovensko
– Spojené arabské emiráty
– Thajsko
– Vietnam
Postup při superlegalizácii je složitý. Nejdříve se listina nechá legalizovat na českém ministerstvu, pod jehož působnost spadá úřad, který ji vydal. Následně své ověření přidá i legalizační odbor českého ministerstva zahraničí. Pak je třeba nechat listinu superlegalizovat na zastupitelském úřadu státu, ve kterém se bude listina používat a ve většině případů tento úřad požaduje legalizaci soudní ověřeného překladu.

Superlegalizace tedy představuje časově nejnáročnější a zároveň finančně nejnákladnější operaci. Není proto na škodu se obrátit na nás a my to celé vyřídíme za Vás. Pomůžeme s vybavením veškeré potřebné agendy, ušetříme Vám čas při zdlouhavých jednáních s úřady a navíc zaručíme formální správnost a přesnost dokladů.