Ve státě Tennessee apoštoly vydává kancelář Tre Hatgetta, státního tajemníka Tennessee.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Dokumenty musí být vydávány nebo ověřovány úředníky státního tajemníka (ministerstva zdravotnictví).
  • Notářsky ověřené doklady musí být opatřeny razítkem, podepsány a datovány notářem, doprovázeny notářským aktem (jinak známým jako jurat) a potvrzeny úředníkem kraje, kde je notář registrován.
  • Ověřené kopie životně důležitých záznamů musí být vydány úřadem životně důležitých záznamů, které mají zvýšenou pečeť a jsou opatřeny podpisem státního tajemníka Teresou S. Hendricks.
  • Abyste získali apostilu pro školní záznamy vydané univerzitami nebo školami v Tennessee, potřebujete notářsky ověřené kopie od školního tajemníka.

Nové kopie:
Kopii matričních záznamů lze získat z Ministerstva zdravotnictví v Tennessee (1 patro, Central Services Building, 421 5th Avenue, North Nashville, TN  37243, http://health.state.tn.us/vr/Certificate.htm.