Ve státě Rhode Island apostily vydává státní tajemník v Providence.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Matriční záznamy předložene k apostile musí být vydávány státním zástupcem nebo tajemníkem z ministerstva zdravotnictví. Dokumenty vydané radním nebo městským úředníkem nejsou pro apostil přijatelné.
  • Notářsky ověřené dokumenty jsou pro apostilu přijatelné, mají-li podepsaný a orazítkovaný úplný notářský certifikát notářskám úřadem a obsahují datum, kdy byly dokumenty notářsky ověřeny.
  • Školní záznamy, jako jsou diplomy a přepisy, musí být notářsky ověřeny tajemníkem školy.