Na Havaji vydávají veřejné a soukromé dokumenty úřad čestného guvernéra Shan S. Tsutsui.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Matriční záznamy jako rodné, manželské a úmrtní listy vydané Státním úřadem dopravy musí být ve formě ověřených kopií podpisem “s perem v ruce”.
  • Soudní dokumenty předložené k apostilizaci musí být opatřeny pečetí a razítkem úředníka soudu.
  • Obecné dokumenty, jako jsou plné moci, firemní dokumenty a školní záznamy předložené k apostile, musí být řádně notářsky a obvodním soudem ověřeny.
  • Akademické dokumenty, jako jsou diplomy a přepisy, musí být předem notářsky ověřeny notářským úřadem na Havaji.
  • Pokud potřebujete ověřit dokument pro nečlenské země Haagské úmluvy, bude vaše ověření vydáno Státním obvodním soudem.

 

apostille hawai