Apostilace doložky

Termín apostilačná doložka je poměrně známý. Soustředíme se na jeho význam. Apostilačná doložka se využívá výhradně při dokumentech, které slouží k zahraničnímu administrativnímu styku. Při tuzemských dokumentech apostilace doložku s určitostí nenajdeme. V tomto článku si vysvětlíme, o co se vlastně jedná, kdo ji vydává a kde se nejčastěji využívá a je nutné s ní počítat.

Definice

Apostilačná doložka se zjednodušeně označuje jako apostila a jde o doložku, která se připojuje k různým oficiálním listinám. Hlavním úkolem apostily je ověření pravosti konkrétního dokumentu a podpisu, který je na něm uveden. Pokud se na dokumentu nachází tento typ doložky můžeme s určitostí deklarovat pravost. Na oficiální úrovni je ihned jasné, že se v žádném případě nejedná o podvrh a dále se nic neprověřuje.

Apostila nahrazuje jiné ověření

Apostilačná doložka dokáže nahradit všechny ostatní dokumenty, které slouží k ověření pravosti daného dokumentu. Typickým dokumentem, který je apostilou také opatřen je Úmluva o zrušení požadavku ověřování některých zahraničních veřejných listin. V zahraničí úmluvu nemusí být nijak lustrovaný, protože obsahuje danou apostilace doložku, která svědčí o jeho pravosti.

Apostilačný orgán

Apostilačným orgánem je v České republice Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Právě ono dokáže ověřovat listiny vybavené zmíněnou apostilačnou doložkou. Při listinách vydaných v rámci soudních orgánů dochází k ověření na Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

Jazyk apostily

Jazykem apostily je ten, kterým se říká v zemi, v níž byla apostilační doložka vydána. Jedná se tedy o oficiální jazyk konkrétního státu.