Kromě apostilu nebo superlegalizace potřebujete ve většině případů i úřední překlad z cizího jazyka nebo do cizího jazyka.

Při vyřizování Apostille nebo superlegalizace určených k použití zahraničních listin v tuzemsku nebo domácích listin v zahraničí zajišťuji také vybavení překladu bez přičítání marže nebo navýšení cen překladatele.

Překlad zahraničních dokumentů

Základem našich služeb je zajištění překladů pro jakékoliv dokumenty, do všech jazyků světa. Kromě překladu poskytujeme i služby apostilovaní a superlegalizace. Doporučujeme Vám vyhnout se nezkušeným a levným překladatelem, protože špatně přeložen dokument může mít za následek neuznání přeloženého dokumentu státními institucemi.

Naši odborní překladatelé zajišťují překlady dokumentů malého i velkého rozsahu od jedné strany po stovky stránek a do více než 140 jazyků. Překlady zajišťujeme pro odborné a technické dokumenty ale i pro osobní doklady (např. Rodné listy a oddací listy) pro firemní dokumenty (výpisy z rejstříku trestů, stanovy, dohody, atd.).

Překlady – technické a odborné

Na základě naší dlouholeté spolupráce s kompetentními experty pro široké spektrum technických oborů Vám umíme zajistit překlady v oboru architektury, strojírenství, informačních technologií, automobilového průmyslu, stavebnictví, chemie,, telekomunikace a jiných odborných specializací.

Ve většině případů jde o překlady dokumentace ke strojům, překlady technických specifikací, překlady návodů k obsluze a manuálů, překlady technické dokumentace,, překlady dokumentace k lékům nebo překlady k dokumentace k potravinám. Uvedený výpočet odborných a technických oblastí je pouze příkladem a zhotovujeme překlady iv mnoha jiných oborech.

Vzhledem k tomu, že naši klienti a firmy používají někdy vlastní terminologii, tak odborné překlady koordinujeme s odborníkem z Vaší firmy. Primární v situacích, kdy jde o vysoce specializovaný text, tak doporučujeme spolupráci, protože je garancí efektivnějšího vyřešení zadání.

Překlady pro osobní a soukromé dokumenty

Pro soukromé osoby poskytujeme úřední překlady rodných, úmrtních a oddacích listů, diplomů, vysvědčení, pasů, průkazů, rejstříků trestů, technických osvědčení a průkazů, faktur za dovezené vozidla, plných mocí, výpis z obchodního rejstříku a mnoha jiných dokumentů.

Korektury

Kromě překladů zajišťujeme i odborné a jazykové korektury textů. Dále zajišťujeme i korektury textů realizované mluvčími v rodném jazyce. V neposlední řadě zajišťujeme i přepis textů.

Premium služby

Kromě samotných překladem, nabízíme klientům i prémiové služby. Hotové překlady svazujeme do kroužkové vazby, laminát je nebo vážeme termovazbou dle požadavku klienta.

Notářské ověření dokumentů

Klientům nabízíme a notářské ověření dokumentů nebo jiné notářské úkony, pokud jich je třeba v procesu překladu zabezpečit. Zabezpečení notářských služeb nabízíme nejen v domovské zemi ale iv zahraničí.

Lokalizace

Kromě úředních překladů poskytujeme i komplexní překlady webových stránek, mobilních aplikací a produktů klientů. Díky našim službám můžete získat spokojených zákazníků v zahraničí nebo rozšířit vaši oblast podnikání. Nechte Váš web, mobilní aplikace a produkty hovořit rodným jazykem vašich zákazníků.

O nás

Na trhu působíme již více než 25 let a během tohoto období jsme si individuálním přístupem ke svým klientům a kvalitními službami a získali přední místo mezi stabilními překladatelskými agenturami. Hlavními stavebními pilíři našich služeb jsou rychlost, kvalita, a schopnost realizovat přání klientů. Kromě dodávání služeb v tuzemsku poskytujeme přes síť našich poboček i služby v zahraničí. Aktuálně nabízíme služby i v našich pobočkách v Praze, Bratislavě, Londýně, New Yorku, Moskvě a Kyjevě. Naše služby nabízíme ve spolupráci s profesionálními překladateli, který jsou rodilými překladateli v daném jazyce a také odborníky pro technické překlady, čímž garantují odbornou správnost překladu. Samozřejmostí jsou čistá stylistika a gramatická přesnost.