Bělorusko, země s tajuplným kouzlem, které okouzlí každého návštěvníka. Zelené pláně, nádherná jezera, úchvatné hradby a architektura, a to vše obklopené půvabnou přírodou. Vychutnejte si krásu této země, kde si můžete užít klid a přírodu, nebo objevovat tajemná historická místa a záhady. Bělorusko, místo, kde se setkává historie a modernita, přináší nezapomenutelné zážitky a kouzlo nejčistší přírody.

Potřebujete však použít český dokument v Bělorusku či naopak? Bez existence apostily může být proces legalizace dokumentů velmi komplikovaný a náročný, a dokonce by se mohl zvrtnout, pokud by dokumenty nebyly správně legalizovány, což by mohlo mít negativní dopad na vaše cestování, podnikání nebo jiné záležitosti.

Běloruské doklady pro české úřady

Pro použití běloruských dokumentů v České republice je nutná jejich legalizace, neboli apostilování, bez níž jsou pro české úřady neplatné. Toto se týká dokumentů vystavených v Bělorusku, které vlastní například cizinci, občané České republiky žijící nebo pracující v Bělorusku nebo ti, kteří mají občanství obou zemí. Jestliže potřebujete vyřídit běžné záležitosti jako například uzavření sňatku, rozdělení společného jmění manželů, vystavení výpisu z rejstříku trestů nebo doložení rodného listu, úřední dokumenty musí být apostilovány. Bez tohoto opatření by se celý proces mohl zvrtnout a dokumenty by nebyly uznány.

České úřední dokumenty pro Bělorusko

Výše uvedené příklady se týkají i v opačném případě, tedy pokud v ruce držíte české úřední dokumenty a potřebujete je použít na běloruských úřadech. Apostila dokumentů se provádí na příslušném úřadě, ambasádě nebo ministerstvu.

Žádost o apostilu dokumentu

Žádost o vyřízení apostily dokumentu pro běloruské úřady vyžaduje vyplnění příslušného formuláře, úhradu poplatků za vyřízení apostily a následné převzetí dokumentu do svých rukou.

Postup pro získání apostily:

  • Ověřte si, zda máte aktuální dokumenty, které potřebujete apostilovat. Dokumenty nesmí být starší, jak tří let. Výjimku tvoří ostatní dokumenty, kdy jejich stáří nesmí být delší jak šest měsíců. Pokud disponujete staršími dokumenty, obraťte se na příslušný úřad a zažádejte si o jejich vystavení. Pozor na případ, kdy potřebujete vyřídit apostilu rychle. Úřady mají zpravidla 30 dní na vystavení nového dokumentu. Tato lhůta se může negativně projevit i na konečném vystavení apostily.
  • Vyplňte správný formulář. Pro vyřízení apostily je nutné správně vyplnit příslušný formulář, který si můžete vzít na příslušném úřadě, konkrétně v podatelně. Na internetových stránkách lze tyto formuláře stáhnout on-line. Zde však sledujte aktuálnost formuláře. Bělorusko pravidelně aktualizuje obsah i vzhled úředních formulářů a při použití neaktuální verze, může dojít k zamítnutí vaší žádosti ze strany úřadu. Při vyplnění dbejte pozor na správnost vyplněných údajů.
  • Uhraďte poplatek za vyřízení apostily. Pozor na situace, kdy příslušné úřady v Bělorusku neakceptují platbu bankovním převodem nebo bezhotovostní platbu – například kartou. V takových případech je nutné uhradit platbu pomocí šeku, kolků nebo hotově, a to v příslušné měně, tedy Euro. Pokud zvolíte platbu šekem, ověřte si, zda je šek provázaný s bankovním účtem s dostatečně vysokou hotovostí.
  • Vyzvedněte si svůj apostilovaný úřední dokument. Nejjednodušší způsob, jak převzít nově apostilovaný dokument, je jeho vyzvednutí osobně na úřadě. Rozumíme, že ne vždy se zdržujete v místě příslušného úřadu. Proto přichází na řadu další varianta a to zasláním poštou. Nezapomeňte v tomto případě spolu s dokumenty pro vyřízení apostily poslat také ofrankovanou obálku s vyplněnou korespondenční adresou. Využít můžete rovněž kurýrní službu. U této varianty může nastat problém v tom, že kurýrní služby nepřijímají objednávku od cizinců, kteří nemají hlášený pobyt nebo korespondenční adresu v Bělorusku. V takovém případě je nutné mít k dispozici osobu, která vám v této situaci pomůže.

Vyřízení apostily vyžaduje znalost běloruského nebo ruského jazyka, právní a odborné terminologie, včetně znalosti postupu při vyřízení. Pokud nemáte dostatečné zkušenosti, nemáte k dispozici aktuální verzi dokumentu, který je třeba apostilovat nebo potřebujete zodpovědět nějaké informace, obraťte se na odborníky z Apostila.cz, kteří vám zodpoví všechny dotazy a pomohou s vyřízením apostily dokumentů v Bělorusku.

Rychlost vyřízení apostily úředních dokumentů

Vyřízení apostilace dokumentů je složitý proces, který je náročný i po stránce časové. Mnohé úřady, banky, instituce, ambasády i ministerstva v Bělorusku, vyžadují dokumenty ne starší tři měsíce. Pozor například na klíčovou situaci, kdy potřebujete otevřít účet v běloruské bance. Například firmy musí doložit výpis z obchodního rejstříku s apostilou, který vyžaduje právě aktuálnost maximálně tři měsíce. Je nevyhnutelné vyřídit apostilu dokumentu rychle. V takovém případě doporučujeme vyřízení dokumentu přes Apostila.cz, kde vám naši odborníci vyhotoví apostilaci všech potřebných dokumentů spěšně a bez zbytečných poplatků navíc.

Vyřízení přechodného pobytu v Bělorusku

Potřebujete-li vyřídit přechodný pobyt v Bělorusku nebo podáváte žádost o jeho prodloužení, je nezbytné doložit apostilovaný výpis z rejstříku trestů. I zde platí situace, že výpis nesmí být starší tři měsíce. Získání ověření dokumentu však zabere více času, proto na vyřízení samotné žádosti o přechodný pobyt máte menší prostor. Doporučujeme opět obrátit se na Apostila.cz, kde vám s vyřízením apostilace výpisu z rejstříku trestů pomůžeme.

Nostrifikace diplomu a vysvědčení pro Bělorusko

Nostrifikace diplomu nebo vysvědčení pro Bělorusko je další, nedílnou součástí apostilace úředních dokumentů. Nostrifikace se týká především akademických diplomů, vysvědčení, nebo výpisu známek. Příkladem může být situace, kdy český lékař chce vykonávat svou činnost v zahraničí. Nostrifikace je úkon, při kterém nabývá český diplom stejného práva, jako kdyby byl vydán v Bělorusku. To znamená, že český lékař díky nostrifikaci svého lékařského diplomu může vykonávat stejnou lékařskou funkci v Bělorusku. To samé platí také pro učitele s pedagogickým vzděláním, ukončeným diplomem na české vysoké škole. Pokud chce učitel vykonávat svou činnost v Bělorusku, je nutné jeho diplom nostrifikovat. Nostrifikace vysvědčení je složitý proces. Pokud se vám naskytla pracovní příležitost v Bělorusku a vy potřebujete provést nostrifikaci urgentně, obraťte se na naši společnost Apostila.cz. S vyřízením apostily úředních dokumentů a nostrifikace vysvědčení vám můžeme rychle a bez poplatků navíc.

Kdy je potřeba superlegalizace úředních dokumentů

Existují situace, kdy pouhá apostila úředních dokumentů nestačí. Některé ambasády, banky, úřady nebo ministerstva, vyžadují superlegalizaci dokumentů. Superlegalizace je nejvyšší stupeň legalizace úředních dokumentů. Tento proces je složitější a časově náročnější. Obvykle je potřeba k vyřízení superlegalizace dokumentů dvě, někdy i čtyři superlegalizační doložky, nebo osvědčení od více ambasád, ministerstev nebo jiného příslušného úřadu. Každá superlegalizace má jiné postupy. Pro spěšné vyřízení superlegalizace se obraťte na Apostila.cz a my vám pomůžeme s jejím vyřízením.