Německá apostila na použití v Česku

Máte dokument z Německa a potřebujete ho požít v tuzemsku. Jde o situace, kdy jste se vy nebo Váš rodinný příbuzný narodili v Německu a potřebujete uzavřít sňatek nebo rozdělit si společné jmění manželů. V této situaci musíte vyřídit apostilu na rodný list, oddací list nebo i rozhodnutí o rozvodu. Jiné dokumenty, na které můžete potřebovat apostilu jsou výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, diplom, vysvědčení a mnohé jiné.

Česká apostila na použíti v Německu

Pokud v Německu potřebujete použít českou listinu, například potřebujete si vyřídit pobyt v Německu, nebo chcete v Německu studovat? V těchto situacích musíte vyřídit apostilu na výpis z rejstříků trestů a apostilu na Vaše vysvědčení.

Formuláře na žádost

Při žádosti o apostilu je nezbytností použít oficiální formuláře. Formu a obsah standardizuje příslušný úřad v dané zemi. Pokud uvedenou podmínku nesplníte, vaše žádost bude zamítnuta. Na internetu koluje několik verzí takových formulářů. Aby nebyla vaše žádost zamítnuta, ujistěte se, že používáte nejaktuálnější platný formulář.

Kromě toho, pokud nedisponujete odbornou znalostí cizího jazyka v právní a odborné terminologii může být vyplnění formuláře náročným úkolem. I zde je lepší svěřit se do rukou odborníků.

Vyřizování apostilace v Německu – na co pamatovat?

Během zařizování apostily v Německu můžeme narazit na několik obtíží. V mnoha cizích zemích nelze hradit správní poplatky převodem z bankovního účtu. U federálních či státních orgánů lze platit formou šeku, kolkové známky nebo platbou v hotovosti.

Pokud chcete v Německu například objednat apostilu přímo na úřadě, musíte přiložit k vaší žádosti kromě správně vyplněných formulářů také kolkové známky nebo šek, propojený na místní účet s dostatečným zůstatkem v lokální měně.

Postup úhrady poplatků za apostilu vyžaduje použít cizí kolkové známky nebo šeky, výjimečně při osobním řízení také hotovost v cizí měně. Žádat pomoc odborníků, kteří mají zkušenosti s bankovním účtem v Německu je jistější a rychlejší způsob.

Víc

Máte zájem o apostilu, superlegalizaci, nostrifikaci, překlad?

Neváhejte a kontaktujte nás odesláním formuláře
Víc

Vyřízení originálu dokumentu kromě apostily

Největším problémem při vyřizování apostily v cizině je situace, kdy kromě samotné apostily potřebujete získat i dokument, který má být apostilovaný. Jde například o situaci, kdy úřad, vydávající apostilu umožňuje její vydání pouze po předložení příslušných dokumentů, které nejsou starší než 3 roky, v některých případech 6 měsíců. Jedná se třeba o rodný list nebo výpis z rejstříku trestů. Vyžádání nových originálů těchto dokumentů je velmi náročný proces a i zde je nejlepším řešením svěřit takový požadavek odborníkům a ušetřit sinejen čas a peníze, ale i starosti

Poštovní známky nebo kurýr se zpátečním doručením apostily

Pro vyřízení apostily je vždy nutné zaslat originál dokumentu Po jejím vydání a připojení k dokumentu úřady vyžadují, aby žadatel dodal zpáteční obálku s předem vyplněnou adresou žadatele a se správnou hodnotou zahraniční poštovní známky. Může se vyskytnout problém sehnat potřebnou poštovní známku.. Zpáteční obálku se správnou hodnotou známky je možné nahradit formulářem pro doručujícího kurýra předplaceným na zpáteční adresu žadatele. Úskalím tohoto kroku může být fakt, že zahraniční pobočky kurýrů jako FedEx, DHL, UPS a podobní neumožňují cizincům, cizím občanům a nerezidentům objednat si u tuzemského kurýra služby doručování (ať už v rámci tuzemska nebo mimo domovský stát). Stejně tak tuzemské pobočky kurýrů umožňují objednat si jenom doručení do ciziny, ale nikoliv z ciziny zpět na adresu k vám domů, případně doručení v rámci ciziny. Chcete-li ušetřit čas, peníze a především starosti, svěřte celý proces vyřízení apostily zkušeným odporníkům.

Víc

Máte zájem o apostilu, superlegalizaci, nostrifikaci, překlad?

Neváhejte a kontaktujte nás odesláním formuláře
Víc

Rychlost vyřízení

Mnohé úřady, banky a instituce akceptují pouze dokument, který není starší 3 měsíce. Jestliže kupříkladu koupíte firmu v zahraničí a chcete si otevřít účet v bance v tuzemsku, banka od vás bude vyžadovat výpis z obchodního rejstříku s apostilou, který není starší jak čtvrt roku. Problémem je, že nejen apostila, ale i samotný výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíce. Je tedy nutné nejenom spěchat se samotným vyřízením apostily, alerovněž se zajištěním výpisu z obchodního rejstříku. Podobně náročná situace vzniká při vyřizování nebo obnovování přechodného pobytu nebo rezidence v zahraničí. Získání nebo obnovení pobytu v cizině vždy vyžaduje předložení výpisu z rejstříku trestů s apostilou starší méně jak  3 měsíce. Získání těchto dokumentů ale může trvat delší dobu, dokonce několik měsíců. , Obzvlášť, jste-li osobně v cizině a potřebné dokumenty vyřizujete na dálku.  I v tomto případě se možná obrátíte raději na odborníky, kteří veškerou potřebnou agendu vyřídí za vás.

Federální vs. státní apostila

Mnohé státy fungují jako federace a mají tak dvě paralelní struktury státních orgánů. K těmto zemím patří USA, Brazílie a další větší země. Například v USA je 50 tvořících tzv. federace. Každý ze států v USA vydává vlastní „státní“ dokumenty a tím pádem i vlastní „státní“ apostilu. Stejně tak i federální orgány vydávají vlastní „federální“ dokumenty a vlastní „federální“ apostilu. Je nutné dát si pozor, jestli použít např. federální výpis z rejstříku trestů s federální apostilou nebo státní výpis z rejstříku trestů se státní apostilou. Do podobné situace se můžete dostat i při vystavení rodného listu, diplomu a dalších dokumentů. Volba mezi federálním a státním dokumentem procese stává často velkou neznámou a to je další důvod, proč se obrátit na odporníky.

Nostrifikace

Nostrifikace je další potřebnou nutností k uznání dokumentů použitých v zahraničí. Jedná se o akademické dokumenty, vysvědčení, diplomy nebo výpis známek. Příkladem může být situace, kdy chce lékař ze zahraničí vykonávat lékařskou praxi v tuzemsku. Dalším častým případem je, když chce učitel ze zahraničí, kterému diplom vydala vysoká škola v zahraničí, učit a pracovat na škole v tuzemsku. Stejný problém vzniká i v případě zaměstnání jiných kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí. V takové situaci je nutností zjistit, které dokumenty vyžadují dodatečnou nostrifikaci. Celý proces nostrifikace je ale velmi náročný. Proto se i v takovém případě obraťte na odborníky.

Výběr mezi apostilací a superlegalizací

Dalším časově náročným problémem může být rozpoznání, jestli je zapotřebí superlegalizace nebo apostila. Například úřady, banky, obchodní partneři nebo vysoké školy mohou poskytovat buď všeobecné informace pouze o apostile, přičemž pro konkrétní zemi je nutná superlegalizace. Dalším zádrhelem může být poskytnutí nesprávných informací. Pokud si chcete například koupit nebo prodat firmu v zahraničí, potřebujete k tomu ověřený podpis na smlouvě o převodu firmy. Úředníci daňového úřadu vám řeknou, že po vás chtějí apostilu, ale později zjistí, že se spletli a vyžadují superlegalizaci.