Přestěhovali jsme: 2. patro, Nekázanka 2, 110 00 Praha 1 +420228880988 |info@etuls.com
Apostila2021-12-20T13:40:07+01:00

Apostila

Jste v situaci, kdy máte předložit dokument v zahraničí? Nebo jste v situaci, kdy máte předložit zahraniční dokument v Čechách?

V takových případech potřebujete apostilu nebo superlegalizaci. Bez nich Vám v zahraniční dokument v Čechách neuznají, t.j. úřady ho nebudou moci považovat za pravý. A opačně v zahraničí Vám neuznají český dokument.

Ušetřete čas a peníze využijte naše služby – můžeme obstarat nejenom apostilu, ale i listinu, která má být apostilována, např rodný list. Ak listinu již máte, zašlete nebo zaneste nám ji. My obstaráme apostilu a zašleme Vám apostilovaný dokument kdekoli to potřebujete. Ušetřete čas a peníze – udělejte si propočet ceny.

Napsali o nás

Co je Apostila?

Pojem „Apostille“ (apostila, apostil) málokdo zná. Setkáváme se s tímto pojmem až tehdy pokud úřad, škola, banka či jiná instituce od nás vyžaduje veřejnou listinu (diplom, notářské osvědčení, výpis z rejstříku trestů …), která musí být apostilované. Nejčastěji případy kdy od Vás bude někdo vyžadovat dokument s apostilou nastanou tehdy, pokud budete potřebovat jeden dokument vydaný v jedné zemi použít v jiné zemi. Zjednodušeně lze uvést, že Apostille je doložka, která se připojuje k oficiálnímu dokumentu a potvrzuje pravdivost určitého podpisu či razítka na daném dokumentu.

Apostila přestavuje vyšší level ověření listiny, její pravosti a ověření podpisu a otisku razítka dokumentu. V úmluvě, která se zaobírá apostilami je uvedeno, že státy mají povinnost vzájemně si uznávat veřejné listiny, které mají apostilizační doložku.

Tímto je do velké míří zjednodušené ověření dokumentů a je nahrazen proces superlegalizace, který je komplikovanější. Apostilizační doložku vydávají v každé zemi jeden nebo více apostilizačních úřadů. V České republice je to např. Ministerstvo školství, Okresní úřady, …

Jak vypadá Apostila?

Apostila musí být uvedena v jazyce státu, která ji vydala. Uvádí se však vždy francouzský název Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961).

Zde se i dočtete jak si apostilu zajistit sám – proces vyřízení apostily?

Jaký je rozdíl mezi apostilou a superlegalizací? Apostila je mnohem jednodušší a levnější než superlegalizace. Obě jsou potvrzení o pravosti dokumentu, ale superlegalizace vyžaduje osvědčení ze zahraniční a také z domácí země a apostilace vyžaduje pouze jedno osvědčení.

Víc

Máte zájem o apostilu, superlegalizaci, nostrifikaci, překlad?

Neváhejte a kontaktujte nás odesláním formuláře
Víc

Doba vyřízení apostily?

Z České republiky – stát původu dokumentu Česká republika – 1 den až 2 týdny
Z jiné země – stát původu dokumentu např. USA, Německo, Anglie – 2 dny až 4 týdny

Jaké dokumenty mohu apostilou opatřit?

Které dokumenty potřebují apostilu? Nejčastěji jde o rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, vysvědčení, diplomy, výpisy z rejstříku trestů a výpisy z obchodního rejstříku:

• Dokumenty vydané Matrikou – rodný list, oddací list, úmrtní list;
• Listiny související se studiem – vysokoškolské diplomy, doklady o státní zkoušce, maturitě, doklady o vyšším odborném, středním či základním vzdělání;
• Obchodní dokumenty – faktury, výpis z obchodního rejstříku;
• Zdravotní doklady – pouze veřejné listiny, které jsou ověřené MZ, neověřují se zdravotnické doklady a listiny;
• dokumenty, které byly vydány finančními orgány;
• Listiny vydané justičními a notářskými orgány;
• Výpis z rejstříku trestů;

Víc

Máte zájem o apostilu, superlegalizaci, nostrifikaci, překlad?

Neváhejte a kontaktujte nás odesláním formuláře
Víc

Kdy potřebujete Apostila pro vaše listiny?

Odpověď na tuto otázku závisí na konkrétní situaci. V první řadě je třeba poukázat na takzvané Úmluvu o Apostille (oficiálně nazvaný „Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin„, který byl přijat v Haagu 5. října 1961). V této úmluvě můžeme najít seznam států, které se k tomuto úmluvy přihlásili a jsou její stranami. Pokud tedy máte například výpis z rejstříku trestů vydaný v České republice a tento potřebujete použít v Německu, Úmluvou je možné najít, že Slovensko i Německo jsou členskými státy a tudíž postačí zajistit Apostille na daný výpis z rejstříku trestů. Kompletní seznam států lze nalézt zde.

Nenašli jste v seznamu daný stát, ve kterém chcete dokument použít, nebo stát ze kterého máte dokument rovněž nenachází v daném seznamu? V takovém případě nastává situace, kdy je třeba namísto apostilace dokumentu, zajistit superlegalizace dokumentu. Začíná se to zamotávat?

Cílem úmluvy, jak vyplývá z jeho oficiálního pojmenování, bylo odstranit požadavek ověřování cizích veřejných listin a zavedl se jednodušší způsob ve formě Apostille. Pokud je ale potřebná superlegalizace, celý proces se značně komplikuje a způsobuje vyšší byrokratickou, časovou a finanční zátěž. Pokud jste nenašli tento stát v uvedeném seznamu, neváhejte se obrátit na naše odborníky, kteří Vám poradí jak dále postupovat – propočet ceny nebo kontaktní formulář.

Kdy nepotřebuji aspotilu?

Může však nastat i situace, kdy se oba státy v seznamu nacházejí a přece nebude nutné Apostille zajišťovat (alespoň by to tak mohlo na první pohled jevit). Existují totiž i dvoustranné smlouvy o právní pomoci v občanských a trestních mezi některými státy. Na základě těchto smluv není nutné zajišťovat ani apostilace dokumentů, ani jejich Superlegalizace. Je však třeba zdůraznit, že ne všechny instituce (hlavně banky, nebo cizinecká policie při vyřizování povolení k pobytu či přechodného pobytu totiž tvrdí, že jde o správní řízení na které se dvoustranné smlouvy nevztahují) tyto dvoustranné smlouvy berou v úvahu, a ve výsledku od vás Apostille vyžadovat budou i tak.

Smlouva o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních

Podle platné právní úpravy doklady, které jsou potřebné v úředním řízení (správném) a které vydaly orgány cizích států, musí být opatřeny doložkou vyššího ověření, jestliže mezinárodní smlouva nebo zvláštní předpis nestanoví jinak. Ministerstvo vnitra může v odůvodněných případech upustit od požadavku vyššího
ověření dokladu o bezúhonnosti.

Řízení o žádosti o přechodný pobyt se podle platné právní úpravy spravuje obecným zákonem o správním řízení, t.j. toto řízení je správním řízením. Smlouva o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních se dotýká právních vztahů v občanských, rodinných a trestních věcech. Z uvedeného v tomto případě není možná její aplikace v případě správního řízení ve věci žádostí o přechodný pobyt státních příslušníků třetích zemí na.

Z výše uvedeného lze konstatovat, že v případech předkládaných dokladů a které vydaly orgány cizích států, musí být opatřeny doložkou vyššího ověření, apostilou nebo superlegalizaci.

(Ne)Usnadnění pohybu listin od 16.02.2018?

Od 16. února 2019 se začne v členských státech EU uplatňovat nařízení o veřejných listinách (oficiální název Nařízení EP a Rady (EU) 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012). Cílem tohoto nařízení má být odstranění byrokratických překážek, které prodlužují proces vyřízení žádostí s negativními důsledky pro žadatele, jakými jsou náklady na apostilace, jakož i náklady na odměnu soudního překladatele.

Bohužel v realitě soukromé instituce, banky, apod, stále vyžadují apostilu. Apostilu taky vyžadují státní instituce, které nejsou soud, např. obecní úřady apod. V rámci Evropské unie došlo k mírnému zjednodušení procesu ověřování listin, které by se měly předkládat státním orgánům a institucím. Například státní instituce vyžadují apostilu všech případech, které nejsou řízením před soudem (civilním, trestním, nebo rodinným řízením), takže velká část situací, kde jde o řízení před státním orgánem si státní instituce vyžadují apostilu. Otázkou taky zůstává, jak se k tomuto nařízení postaví soukromé instituce jako jsou banky. Rovněž je třeba zdůraznit, že zmíněné nařízení se použije v rámci Evropské unie, proto pokud bude nutné předkládat dokumenty z USA (Ukrajina, Rusko, Čína), či do USA nebo z jiných zemí mimo Evropu, požadavek vyššího ověření (zatím) zůstává v platnosti.

 • Ceny jsou přibližné. Pro upřesnění podrobnějších informací o ceně Vašeho dokumentu nás kontaktujte.

 • SLEVY

 • při větších počtech nás kontaktujte
 • Price: 0,00 Kč
 • 0,00 Kč

 • PŘEKLAD

 • 0,00 Kč
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Víc

Máte zájem o apostilu, superlegalizaci, nostrifikaci, překlad?

Neváhejte a kontaktujte nás odesláním formuláře
Víc
A-D
AFGHANISTANLegalisation
ALBANIAApostille
ALGERIALegalisation
ANDORRAApostille
ANGOLALegalisation
ANTIGUA AND BARBUDAApostille
ARGENTINAApostille
ARMENIAApostille
AUSTRALIAApostille
AUSTRIAApostille
AZERBEIJANLegalisation
BAHAMASApostille
BAHRAINLegalisation
BANGLADESHLegalisation
BARBADOSApostille
BELARUSApostille
BELGIUMApostille
BELIZEApostille
BENINLegalisation
BHUTANLegalisation
BIRMA / MYANMARLegalisation
BOLIVIALegalisation
BOSNIA-HERZEGOVINALegalised/ Apostille
BOTSWANAApostille
BRAZILApostille
BRUNEIApostille
BULGARIAApostille
BURKINA FASOLegalisation
BURUNDILegalisation
CABINDA ENCLAVE (ANGOLA)Legalisation
CAMBODIALegalisation
CAMEROONLegalisation
CANADALegalisation
CANARIES (SPAIN)Apostille
CAPE VERDELegalisation
CENTRAL-AFRICAN REPUBLICLegalisation
CHILELegalisation
CHINALegalisation
COLOMBIAApostille
COMOROSLegalisation
CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC)Legalisation
CONGO (REPUBLIC)Legalisation
COSTA RICALegalisation
CROATIALegalised/ Apostille
CUBALegalisation
CYPRUSApostille
CZECH REPUBLICLegalised/ Apostille
DENMARKLegalisation
DJIBOUTILegalisation
DOMINICALegalisation
DOMINICAN REPUBLICLegalisation
FALKLANDS (UNITED KINGDOM)Apostille
E-K
EAST-TIMORLegalisation
ECUADORLegalisation
EGYPTLegalisation
EL SALVADORApostille
EQUATORIAL GUINEALegalisation
ERITREALegalisation
ESTONIAApostille
ETHIOPIALegalisation
FALKLANDS (UNITED KINGDOM)Apostille
FERNANDO POO (EQUATORIAL GUINEA)Legalisation
FIDJIApostille
FINLANDApostille
FRANCEApostille
FRENCH-GUYANA (FRANCE)Apostille
GABONLegalisation
GAMBIALegalisation
GEORGIALegalisation
GERMANYApostille
GHANALegalisation
GIBRALTAR (UNITED KINGDOM)Apostille
GREAT BRITAIN (UNITED KINGDOM)Apostille
GREECEApostille
GRENADAApostille
GUATEMALALegalisation
GUINEA BISSAULegalisation
GUINEA REPUBLICLegalisation
GUYANALegalisation
HAITILegalisation
HOLY SEELegalisation
HONDURAS REPLegalisation
HONG KONG (CHINA)Apostille
HUNGARYApostille
ICELANDApostille
INDIALegalisation
INDONESIALegalisation
IRANLegalisation
IRAQLegalisation
IRELANDApostille
ISRAELApostille
ITALYApostille
IVORY COASTLegalisation
JAMAICALegalisation
JAPANApostille
JORDANLegalisation
KAZAKHSTANApostille
KENYALegalisation
KYRGHISTANLegalisation
KIRIBATILegalisation
KUWAITLegalisation
L-R
LAOS, PEOPLE DRLegalisation
LATVIAApostille
LEBANONLegalisation
LESOTHOApostille
LIBERIALegalisation
LIBYALegalisation
LIECHTENSTEINApostille
LITHUANIAApostille
LUXEMBOURGLegalisation
MACAOApostille
MACEDONIA (FORMER YGOSLAG REPUBLIC OF MACEDONIA°Apostille
MADAGASCAR DRLegalisation
MADEIRA (PORTUGAL)Apostille
MALAWIApostille
MALAYSIALegalisation
MALDIVELegalisation
MALI REPLegalisation
MALTAApostille
MARSHAL ISANDSApostille
MAURITANIALegalisation
MAURITIUSApostille
MAYOTTE (FRANCE)Apostille
MEXICOApostille
MICRONESIALegalisation
MOLDAVIALegalisation
MONACOApostille
MONGOLIALegalisation
MOROCCOLegalisation
MOZAMBIQUELegalisation
NAMIBIAApostille
NAURULegalisation
NEPALLegalisation
NETHERLANDSApostille
NEW ZEALANDApostille
NGWANE (UNITED KINGDOMApostille
NICARAGUALegalisation
NIGER REPLegalisation
NIGERIA (NAIRA-O)Legalisation
NORTH-KOREALegalisation
NORWAYApostille
OMAN, SULTANATE OFLegalisation
PAKISTANLegalisation
PALAULegalisation
PALESTINIAN TERRITORIESLegalisation
PANAMAApostille
PAPOEA-NEW-GUINEALegalisation
PARAGUAYLegalisation
PERULegalisation
PHILIPPINESLegalisation
POLANDLegalisation
PORTUGALLegalised/ Apostille
QATARLegalisation
REUNION (FRANCE)Apostille
ROMANIALegalised/ Apostille
RUSSIAN FEDERATIONApostille
RWANDALegalisation
S-Z
SAINT HELENA (UNITED KINGDOM)Apostille
SAINT LUCIAApostille
SAINT VINCENT AND THE GRENADINESApostille
SAINTS KITTS AND NEVISApostille
Samoa, WesternApostille
SAN MARINOApostille
SAO TOME AND PRINCIPELegalisation
SAUDI-ARABIALegalisation
SENEGALLegalisation
SEYCHELLESApostille
SIERRA LEONELegalisation
SINGAPORELegalisation
SLOVAKIAApostille
SLOVENIAApostille
SOLOMON ISLANDSLegalisation
SOMALI REPLegalisation
SOUTH AFRICAApostille
SOUTH-KOREALegalisation
SPAINApostille
SRI LANKALegalisation
SUDANLegalisation
SURINAMApostille
SWEDENLegalised/ Apostille
SWITZERLANDApostille
SYRIALegalisation
TADJIKISTANLegalisation
TAIWANLegalisation
TANZANIALegalisation
TCHADLegalisation
THAILANDLegalisation
TOGO,REPLegalisation
TONGA ISLANDSApostille
TRINIDAD AND TOBAGOApostille
TUNISIALegalisation
TURKEYLegalised/ Apostille
TURKMENISTANLegalisation
TUVALULegalisation
UGANDALegalisation
UKRAINEApostille
UNITED ARAB EMIRATSLegalisation
URUGUAYLegalisation
UNITED STATES OF AMERICAApostille
UZBEKISTANLegalisation
VANUATULegalisation
VENEZUELAApostille
VIETNAMLegalisation
WESTERN-SAHARALegalisation
YEMENLegalisation
YUGOSLAVIAApostille
ZAMBIALegalisation
ZIMBABWELegalisation
Víc

Máte zájem o apostilu, superlegalizaci, nostrifikaci, překlad?

Neváhejte a kontaktujte nás odesláním formuláře
Víc

Proces „apostilace“

Samotný proces získání Apostila na dokument není na první pohled vůbec náročný. Pokud však nevíte v dané situaci, který dokument třeba kde osvědčit, stává se z této, relativně jednoduché záležitosti, boj s větrnými mlýny, ve kterém Vás z jednoho úřadu posílají na druhý a na každém od Vás mohou vyžadovat něco jiného.

Apostilace akademických dokumentů je totiž odlišná než apostilace výpisů z rejstříku trestů nebo matričních dokladů. Pokud nechcete ztrácet svůj čas, energii a trpělivost běháním po úřadech a žádat razítko za razítkem, doporučujeme svěřit tento proces do rukou zkušené agentury, která Vám zajistí celý proces, od přijetí dokumentu až po jeho finální apostilovaní. Dokonce jsou situace, kdy nemusíte ani daný dokument vlastnit, například výpis z obchodního rejstříku Vám umíme apostilou bez jakékoliv aktivity z vaší strany.

Nezapomínat na překlady

Pokud již máte dokument, který jste si po dlouhém boji dokázali apostily, ještě to nemusí znamenat, že jste zvítězili. Je třeba poukázat na to, že ne ve všech státech vědí porozumět našemu libozvučných jazyku, a naopak, ne všichni v naší zemi rozumí zahraničním jazykem. Právě proto je třeba zajistit překlad na apostilovanej dokument. Netřeba však zapomenout na to, že nestačí obyčejný překlad. Překlad musí být proveden úředním překladatelem, zapsaným v seznamu překladatele, který vede ministerstvo spravedlnosti. Informace k službám překladu naleznete zde.

Už si myslíte, že je to všechno?

Nemusí být! To, že Vám úřední překladatel přeložil dokument, dal tam své potvrzení a podpis, totiž způsobilo, že máte v rukou veřejnou listinu, kterou je třeba použít v zahraničí. A kdy je možné použít veřejnou listinu v zahraničí? Pokud odpovídáte, že tehdy pokud je opatřena apostilou, tak máte pravdu. Tedy, ještě na úplný závěr je třeba zajistit apostilu na úřední překlad, kterým byl prvotní dokument přeložen.

Nostrifikace

Úřední dokumenty vydané v ČR pro použití v zahraničí

V krátkosti zabezpečení apostily probíhá takto: Potřebujete požadovaný počet kolků, kterými zaplatíte správní poplatek za vyřízení apostily. Je nutné si je opatřit předem. Za apostilu jednoho dokumentu zaplatíte jedním kolkem.

Vybavení apostily

S kolkama můžete zajít na na příslušný apostilní úřad. Apostilizační doložku vydávají např pro doklady o studiu Ministerstvo školství, pro matriční doklady Okresní úřady. Nejlepší je vždy kontaktovat orgán, na kterém budete chtít dokumenty použít a zjistit si, jaké ověření žádají, zda žádají jen Apostila nebo i úřední překlad, který je následně ještě apostilován.

Zajistěte si soudní překlad

Nakonec je na řadě překlad listiny, kterou jste si dali apostilou spolu s apostilační doložkou do požadovaného jazyka.
Další informace týkající se soudních překladech se dozvíte na webové stránce Úřední překlad

Apostila přes agenturu

Ušetřete čas a peníze a celý proces vyřízení apostily můžete svěřit do rukou odborníků naší společnosti – zde si dělejte propočet ceny. Dokumenty mohou pro vás získat na příslušných úřadech, dát je apostilovat a zajistit jejich úřední překlad. Celý proces může proběhnout bez vás, a tak nemáte žádné zbytečné starosti s vyřizováním, běháním po úřadech, čekáním.

Pokud byste měli zájem o služby naší společnosti více informací naleznete na www.apostila.cz

Úřední dokumenty vydané v zahraničí pro použití na území ČR

Rozhodující je který stát vydal daný dokument. Pokud listinu vydal stát, který je signatářem Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961, k ověření listiny dochází formou apostilu, který vydá příslušný orgán státu, který listinu vydal. Více informací o tom, který orgán je příslušný vydávat apostilizačí doložky v které zemi, se dozvíte od zastupitelského úřadu ČR nebo místních úřadů konkrétního státu. Radíme vám v každém případě nejprve získat informace a požadavky na apostilizačnú doložku od českého úřadu, na kterém apostilovaný dokument chcete použít.

Na co si třeba dávat pozor:

Apostilace dokumentu nepostačuje, pokud jí chcete použít ve státě, který nemá s ČR uzatvořenou dvoustrannou smlouvu, a není ani signatářem úmluvy o Apostille, takový dokument třeba superlegalizovat. Další informace o Superlegalizácii naleznete na stránce o superlegalizačním procesu.

K usnadnění vyřízení apostily v EU si přečtěte část o Nařízení EU o apostile – zde.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit ať už ohledně apostilace nebo superlegalizace? Využijte služeb našich odborníků, kteří vám rádi pomůžou a poskytnou potřebné informace. Stejně vám pomůžeme s překladem. Pošlete nám nezávaznou objednávku a my se Vám do 15 minut ozveme.

Ministerstvo zahraničních věcí

Lhůta: Doba na provedení apostilace listin je 30 dní.
Plná moc: Žádost na vybavení apostily může za vás podat i někdo jiný i bez předložení plné moci.
Správní poplatek: Správní poplatek za apostilaci se hradí formou kolků

Ministerstvo spravedlnosti

V Žádosti o vydání apostily musí být uvedeno následující:

 • země, kde má být dokument použitý;
 • adresa, kde má být apostilovaný dokument zaslán;
 • telefonní číslo, e-mailovou adresu;

K Žádosti je třeba přiložit:

 • potřebný počet kolků

Upozornění! Kolky se nikde nemají lepit.

 • dokument, který chcete opatřit apostilou.

Lhůta: Apostilace se obvykle vyřizuje do 30 dní.

Plná moc: Žádost na vybavení apostily může za vás podat i někdo jiný i bez předložení plné moci.

Správní poplatek: Správní poplatek za apostilaci se hradí formou kolku. Kolky je třeba si pořídí předem, najdete je na pobočkách České pošty.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V Žádosti o vydání apostily musí být uvedeno následující:

 • • země, kde má být dokument použitý;
 • • adresa, kde má být apostilovaný dokument zaslán;
 • • telefonní číslo, e-mailovou adresu;

K Žádosti je třeba přiložit:

 • • potřebný počet kolků

Upozornění! Kolky se nikde nemají lepit.

 • • dokument, který chcete apostilou.

Lhůta: POKUD máte vysvědčení vydané po roce 1995, tak se apostilace řeší během úředních hodin do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Plná moc: Žádost na vybavení apostily může za vás podat i někdo jiný i bez předložení plné moci.

Správní poplatek: Správní poplatek za apostilaci se hradí formou kolků.

Originál

K apostilaci je třeba mít originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu o vzdělání, ať už se jedná o vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, diplom vydaného základen, střední a vysokou školou v České republice, která je zapsání v rejstříku Pro škol a školských zařízení.